SP Bełk

2. Funkcjonowanie szkoły

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha
ul. Szymochy 16
44-237 Bełk

Dyrektor: Krystyna Janiszewska

Wicedyrektor: Justyna Wencel

 • Liczba pracowników ogółem: 47
 • Nauczycieli: 34
 • Pracowników obsługi: 13
 • Uczniów: 339
 • Liczba oddziałów: 16
 • Adres strony internetowej szkoły: https://spbelk.pl
 • E–mail szkoły: zs5.belk@wp.pl
 • Telefony kontaktowe: 32 4316242 oraz 32 4312642,
 • Tel. komórkowy dyrektora szkoły: 692 411 720

Do góry

23. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego

Szkoła została przygotowana do przyjęcia uczniów w sposób zapewniający przede wszystkim bezpieczeństwo i higienę uczenia się. W dobie pandemii przygotowaliśmy szkołę zgodnie z wszystkimi wytycznymi MEN, MZ i GIS:

 • wyposażono szkołę w dozowniki z płynem dezynfekującym, maseczki, przyłbice,
 • wyremontowano kompleksowo dwie łazienki dla uczniów klas I-III (na dzień dzisiejszy wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystają z wyremontowanych, nowoczesnych toalet),
 • zakupiono szafki uczniowskie do szatni dla dwóch klas (wszystkie klasy mogą korzystać z szafek uczniowskich),
 • zakupiono nowe stoliki i krzesła do dwóch klas,
 • na dzień dzisiejszy we wszystkich klasach zamontowano tablice interaktywne bądź projektory multimedialne,
 • uczniowie mogą korzystać z kolorowej, nowoczesnej jadalni.

Do góry

22. Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/21

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wych.
1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia - 31 grudnia 2020
Ferie zimowe
1 lutego - 14 lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna
1 kwietnia - 6 kwietnia 2021
Egzamin ósmoklasisty
25, 26, 27 maja 2021
Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2021
Wakacje letnie
26 czerwca - 31 sierpnia 2021

Czas trwania I i II półrocza:

01.09.2020 – 31.01.2021 – I półrocze
01.02.2021 – 25. 06.2021 – II półrocze

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Data Dzień tygodnia Święto - dzień ustawowo wolny od pracy
Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydakt.-wych.
14.10.2020 środa
DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
-----
01.11.2020 niedziela
Wszystkich Świętych
2 listopada 2020
11.11.2020 środa
Narodowe Święto Niepodległości
-----
01.01.2021 piątek
Nowy Rok 4 i 5 stycznia 2021 dla uczniów
06.01.2021 środa
Święto Trzech Króli
-----
25.05.2021 wtorek
----- Egzamin ósmoklasisty - j.polski - dzień wolny dla uczniów SP
26.05.2021 środa
----- Egzamin ósmoklasisty - matematyka - dzień wolny dla uczniów SP
27.05.2021
czwartek
-----
Egzamin ósmoklasisty - j.obcy - dzień wolny dla uczniów SP
01.05.2021
sobota
Święto Pracy
-----
03.05.2021
poniedziałek
Święto Konstytucji 3 Maja -----
03.06.2021
czwartek
Boże Ciało
4 czerwca 2021 (piątek) - dzień wolny dla uczniów

Do góry

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1 października 2020r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W tym roku o funkcję Przewodniczącego SU ubiegało się 10 kandydatów z klas V-VIII. Głosowanie poprzedzone zostało krótką kampanią wyborczą, która w dobie obowiązujących obostrzeń ograniczyła się do rozesłania plakatów wyborczych wszystkim uczniom szkoły za pośrednictwem e-dziennika. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas II – VIII.

Po ostatecznym podliczeniu głosów zdecydowaną większość uzyskał Kamil Słupik z klasy VIIIb i to on będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Na drugim miejscu uplasowała się Julia Musiolik, również uczennica klasy VIIIb. Trzeci wynik zanotowała Jadwiga Radecka z klasy VIb. Obie dziewczynki będą pełniły rolę zastępcy Przewodniczącego. Wybranej trójce gratulujemy, pozostałych zachęcamy do startowania w przyszłorocznych wyborach.

Do góry

20. Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla klas 1-8

Lp. Przedmiot Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas
1 Historia
4, 5, 6, 7, 8
2 Wiedza o społeczeństwie
8
3 Fizyka 7, 8
4 Chemia 7, 8
5 Matematyka 4, 5, 6, 7, 8
6 Religia 1-3, 4-7, 8
7 Informatyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 Nauczanie zintegrowane 1, 2, 3
9 Technika 4, 5, 6
10 Język polski 4, 5, 6, 7, 8
11 Język angielski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
12 Język niemiecki 7, 8
13 Wych. fizyczne 4, 5, 6, 7, 8
14 Geografia 7, 8
15 Plastyka
Muzyka
4-8
16 Przyroda
Biologia
4, 5, 6, 7, 8

Do góry

3. Konkurs wojewódzki z chemii