SP Bełk

53. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

1 września 2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. W załącznikach przekazuję Państwu najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz organizacji pracy szkoły w czasie pandemii.

W szkole zostały opracowane szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

Załączniki:

  1. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września.
  2. Wytyczne szkoły na czas pandemii - tryb stacjonarny.
  3. Informację o pracy stołówki i świetlicy, w tym zasady korzystania z obiadów.
  4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS.

Z poważaniem,
Rafał Szczepanek

Do góry

52. Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczynających 1 września 2021r. naukę w naszej szkole na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 sierpnia 2021r. (tj. czwartek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej szkoły.

W załączeniu znajdują się dokumenty, które otrzymaliście Państwo na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, będą one również dostępne w wersji papierowej na czwartkowym spotkaniu - można je wtedy wypełnić i oddać wychowawcy klasy.

Spotkanie będzie przebiegać z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Należy pamiętać o maseczkach oraz zachowaniu dystansu społecznego.

Załączniki:

Z poważaniem,
Rafał Szczepanek

Do góry

50. Życzenia z okazji Dnia Matki

W Dniu Matki składamy Wam, Kochane Mamy, serdeczne życzenia i jednocześnie zapraszamy do zobaczenia prezentacji, która powstała z prac stworzonych specjalnie dla Was przez naszych uczniów:

>>> Zobacz prezentację... <<<

Do góry

49. Pierwszy dzień w szkole

Poniedziałek jest pierwszym dniem powrotu uczniów po szkoły po kilku miesiącach zdalnego nauczania, w związku z tym ustalamy poniedziałek – 17 maja oraz wtorek – 18 maja dniami bez sprawdzianów, kartkówek oraz zadań domowych. Pragniemy w ten sposób wspierać naszych uczniów w przezwyciężeniu stresu, obaw, które Im na pewno towarzyszą w tych trudnych dla nas wszystkich czasach pandemii.

Z poważaniem,
Krystyna Janiszewska oraz Justyna Wencel

Do góry

47. Katyń - pamiętamy!

13 kwietnia 1943 roku wyemitowano po raz pierwszy radiowy komunikat o odkryciu mogił polskich oficerów w Katyniu. Od tego czasu dzień ten obchodzimy jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W szczególny sposób starają się o niej pamiętać uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Porucznika Franciszka Rducha w Bełku, ponieważ Patron szkoły jest właśnie jedną z jej Ofiar.

Co roku o tej porze społeczność szkoły w Bełku czciła pamięć Patrona uroczystością patriotyczną, lecz w 2021 roku forma nauki zdalnej to uniemożliwiła. Uczniowie i nauczyciele pamiętali o poruczniku Franciszku Rduchu, który przed II wojną światową pracował w Bełku jako nauczyciel. Uczył różnych przedmiotów – od ścisłych po artystyczne. Grał na skrzypcach i założył w szkole Koło Teatralne. Podczas zajęć teatralnych nawet zakochał się w bełkowiance – Elżbiecie Pyszny, którą poślubił.

Szczęście rodziny (małżeństwo miało już wtedy syna – Stanisława) przerwała wojna. Franciszek w 1939 roku został powołany do I pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, wchodzącego w skład armii „Karpaty”. Rodzina pożegnała go w Krakowie. Niestety, było to ich ostatnie spotkanie. Franciszek Rduch i jego towarzysze zostali przewiezieni - przez wojska sowieckie - z Brzeżan do Kozielska, gdzie znajdował się obóz jeńców. Stamtąd Franciszek napisał swój pierwszy list, w którym zapewniał żonę, że wszystko dobrze się skończy. Zwrócił się do niej słowami: "będzie nam znów wesoło, gdy wrócę" i dodał: "codziennie jestem myślami przy Was". 2 lutego 1944 roku Elżbieta została poinformowana, iż Franciszek widnieje na liście pochowanych oficerów polskich niedaleko Katynia pod numerem ewidencyjnym 03227. W czasie oględzin jego zwłok, znaleziono różaniec i list z adresem nadawczym: Elizabeth Rduch, Bełk, poczta Czerwionka.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bełku uczcili swojego Patrona poprzez Szkolny Konkurs Literacki: "Franciszek Rduch w oczach młodzieży". Młodzi miłośnicy pióra mogli wypróbować swoich sił, tworząc pracę literacką na jeden z dwóch wybranych tematów. Były to: opowiadanie, stanowiące swoistą podróż w przeszłość, pod tytułem: Moje spotkanie z Franciszkiem Rduchem! Zaś druga praca mogła być sprawdzianem przed zadaniami reportera, bo temat brzmiał: Jesteś dziennikarzem lokalnej gazety! Przeprowadzasz wywiad z wyjątkowym człowiekiem. Jest nim Franciszek Rduch – nauczyciel i żołnierz.

W Szkolnym Konkursie Literackim wzięło udział trzydziestu sześciu uczniów, a laureatami zostali: w kategorii klas IV – V: I miejsce ex aequo zajęli: Alicja Grzyb i Bartek Pieter, II miejsce: Agata Grajcarek, III lokata przypadła Nadii Teper; w kategorii klas VI – VII: z I miejsca ex aequo cieszą się Wiktoria Pieter i Zuzanna Orszulik, II miejsce zajęła Zuzanna Witkowska. Gratulujemy!Prace konkursowe były wyjątkowe. Są dowodem na to, jak bardzo bliskie są młodzieży sprawy historii Polski. Konkurs zorganizowała pani Bożena Wyleżoł.

Katyń… – PAMIĘTAMY!

Bożena Wyleżoł

Do góry

46. Drzewo Franciszka

Młodzież naszej szkoły chętnie bierze udział w konkursach, zwłaszcza tych o tematyce ekologicznej. W ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy do konkursu "Drzewo Franciszka" organizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. Konkurs miał zakończyć się w czerwcu ubiegłego roku, jednak ze względu na pandemię termin został przesunięty. Temat przewodni konkursu 2020-2021 brzmi: "Szacunek dla życia – szacunek dla środowiska, chrześcijańska droga poprawy stanu środowiska."

Ideą konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach i parafiach.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć i zrealizować projekt ekologiczny obejmujący jeden z obszarów:
- ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
- ochrona ekosystemów i krajobrazów,
- przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosferze,
- ochrona różnorodności biologicznej,
- problemy terenów zurbanizowanych.

Grupa uczniów z klas siódmych wybrała obszar dotyczący bioróżnorodności. W ramach projektu, który zatytułowano: "ARKI NOEGO NAD BIERAWKĄ" uczniowie w grupach przygotowywali materiały informujące o tym, czym jest bioróżnorodność, co na nią wpływa. Podjęli również dyskusję na temat gatunków inwazyjnych między innymi barszczu Sosnowskiego i jego występowania w okolicy szkoły. Wiele zadań grupa musiała realizować zdalnie jak na przykład badanie ankietowe dotyczące uprawy roślin w ogródkach. Uzyskane dane pozwoliły przygotować kolejne zadanie - zbiórkę nasion roślin kwiatowych, celem stworzenia przyjaznego dla owadów zapylających kącika w przyszkolnym ogródku. Zbiórkę nasion wspiera lokalne Koło Gospodyń Wiejskich w Bełku.

Wiosną, na przełomie maja i czerwca planujemy ostatnie już w ramach projektu zadanie- analizę gatunkową i opis stanu zadrzewienia śródpolnego w pobliżu szkoły. To niezwykły użytek ekologiczny- siedlisko wielu ptaków i miejsce schronienia zajęcy i saren.

Mamy nadzieję, że uda się całej grupie znów spotkać i dokończyć projekt.

Izabela Lipp-Zgryźniak

Do góry

45. Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

Uczniowie koła biologicznego biorą aktywny udział w różnorodnych konkursach ekologicznych. Grupa z klasy 6 i 7 podjęła się realizacji zadań w konkursie ekologicznym pt. "Mistrz Recyklingu i Przyjaciele". Uczniowie mieli wykonać dwa zadania projektowe: grę edukacyjną związaną z segragacją odpadów oraz makietę sprzętu elektronicznego, na której należało wskazać substancje szkodliwe oraz takie, które nadają się do recyklingu.

Grupa mieszana "Ekominionki" w składzie: Jan Gorzawski, Dorota Zimoń, Nicola Śmieszek, Zuzanna Orszulik oraz Nadia Miliczek wywiązała się wzorowo i w terminie z zadań konkursowych. Zadaniem konkursowym był również udział w grze on-line "Liga Elektrorecyklingu", w której uczniowie rywalizowali z innymi grupami. Czekamy na ostateczne wyniki konkursu, które otrzymamy na początku maja. Trzymamy kciuki!

Izabela Lipp-Zgryźniak

Do góry

44. Obchody Dnia Patrona lekcją patriotyzmu

Szkoła jest miejscem, w którym wspólnie spędzony czas jednoczy wszystkich uczniów. Szkoła to również tradycje i obrzędowość, poczucie wspólnoty. Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do tradycji. A dzieje się tak między innymi za przyczyną obchodzonych przez społeczność uczniowską uroczystości. Jedną z nich jest Dzień Patrona. Patron szkoły to osoba, której życie i działalność służą pokoleniom. Staramy się, aby każdemu uczniowi naszej szkoły znana była sylwetka naszego Patrona – ofiary Katynia – porucznika Franciszka Rducha.

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest on obchodzony w rocznicę ujawnienia przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki czytamy komunikat: "13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 r. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie". Jedną z ofiar tej okrutnej zbrodni jest nasz Patron – porucznik Franciszek Rduch, który przed wojną był nauczycielem w Bełku.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona i Święta Szkoły zostały podzielone na dwie części: "Dzień dla Patrona" oraz "Powitanie wiosny". Obie części odbywały się w klasach I–III od 22 do 26 marca. Dla nas jest to czas szczególny – to pamięć, oddanie i zjednoczenie z Patronem Szkoły. Dzień Patrona Szkoły nawet w dobie pandemii, przybrał uroczysty charakter. Uczniowie spędzili go pod opieką wychowawców łącząc się wirtualnie. Mimo pewnego rodzaju „odosobnienia” byliśmy RAZEM jako SPOŁECZNOŚĆ – w poczuciu wspólnoty przeżyliśmy naszą uroczystość. W tym czasie zapalono również znicz pod obeliskiem ku czci Patrona i wszystkich Ofiar zbrodni katyńskiej, która dziś jest jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości.

Obchody Dnia Patrona w tym roku zostały poprzedzone konkursem plastycznym klas I–III. Tematem konkursu był „Portret Patrona”. Dzieci wykonały przepiękne portrety zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Kolejnym etapem było zapoznanie się z prezentacją multimedialną o życiu por. Franciszka Rducha, w której zostały zgromadzone niepowtarzalne fotografie z Jego życia, a także zdjęcia wielu dokumentów: listów Franciszka Rducha do żony Elżbiety i syna Stanisława, świadectw szkolnych, dyplomów, listów potwierdzających poszukiwania Franciszka Rducha przez Polski Czerwony Krzyż. Ponadto w każdej klasie została przeprowadzona pogadanka przybliżająca dzieciom sylwetkę Patrona. Nasi wychowankowie ze wzruszeniem słuchali opowieści o Franciszku Rduchu. Mogli również zapoznać się z prezentacją multimedialną, w której zostały zawarte fotografie z uroczystości poświęcenia Sztandaru Szkoły oraz obelisku upamiętniającego Patrona naszej placówki.

Druga część obchodów to „Powitanie wiosny”. Klasy młodsze chcąc pokazać, jak bardzo cieszą się z nadchodzącej wiosny, wylosowały kolory i przebrały się w barwy wiosenne. Każda klasa zaprezentowała się w jednym z kolorów. Dzieci pokazywały stroje, kokardki, kwiaty, balony i wiele innych dodatków. Ponadto wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadankę o tradycjach wielkanocnych. Oprócz tego dzieci wykonały palemki wielkanocne oraz kartki świąteczne.

Święto Szkoły obchodzone w tak trudnym dla nas wszystkich okresie przeszło do historii. Wychowankowie klas młodszych z otwartym sercem i pełnym zaangażowaniem uczcili pamięć porucznika Franciszka Rducha. Uczniowie bogatsi w wiedzę o swoim Patronie zakończyli dzień nauki – nauki tradycji, pamięci, historii i patriotyzmu.

Ewa Salamon

Do góry

42. Ratujemy zabytki w Bełku

W najbliższą niedzielę, 18 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Dzień ten ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Z tej okazji zapraszamy do włączenia się w akcję #RatujemyZabytkiwBełku organizowaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz Parafię pw. św. Jana Sarkandra w Bełku. Akcję można wesprzeć poprzez wpłatę na utworzone w tym celu konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk: 78 8454 1095 2003 0042 5308 0004 z dopiskiem "Darowizna - Ratujemy zabytki w Bełku."

Zachęcamy do udziału w akcji, gdyż w ten sposób ratujemy nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.

Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Michał Stokłosa

Do góry

42. Konkurs recytatorski w klasach I-III

Klasyka poezji dziecięcej i nie tylko…

Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Ludwik Jerzy Kern – utwory tych i wielu innych autorów królowały na naszej szkolnej scenie podczas konkursu recytatorskiego, który odbył się 16 marca 2021 r. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej. Ze względu na dużą liczbę chętnych, szkolny etap konkursu został poprzedzony etapem klasowym, podczas którego wyłoniono najzdolniejszych recytatorów. Rywalizacja przebiegała w ciepłej i serdecznej atmosferze. Celem konkursu było rozbudzanie talentów i aktywności artystycznej dzieci, stworzenie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń, a także kształcenie wrażliwości literacko-językowej uczniów.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: Pani Katarzyna Bober, Pani Ewa Salamon, Pani Krystyna Janas, Pani Katarzyna Gierlich oraz Pani Agnieszka Zgoll-Rybka. Jury oceniało kulturę słowa (dykcję, emisję głosu, tempo recytacji, modulację, intonację, akcentowanie), interpretację utworu ("prawdę mowy scenicznej") oraz dobór repertuaru. Dzieci zaskoczyły oceniających starannie dobranymi tekstami, przemyślaną recytacją i pięknem ojczystego słowa.

Po wysłuchaniu recytatorów komisja rozpoczęła obrady. Wśród uczniów klas pierwszych pierwsze miejsce zdobyła Natalia Warzecha kl. 1a, natomiast drugie Julia Ptak kl. 1b. W klasach drugich zwyciężyła Zofia Papiernik kl. 2a, a drugie miejsce zajął Paweł Sikora kl. 2b. Z klas trzecich troje uczniów wzięło udział w konkursie. Pierwsze miejsce zajęła Julia Waclik kl. 3c, drugie Stanisław Szejka kl. 3b, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Sonia Wrona kl. 3a. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca mieli zaszczyt reprezentować naszą szkołę na Gminnym Turnieju Recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową w Przegędzy.

Jeszcze raz dziękujemy naszym młodym recytatorom za udział i piękne zaprezentowanie utworów literackich.

Ewa Salamon

Do góry

41. Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Szanowni Rodzice!

29 marca 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
- ponadpodstawowych,
- szkół dla dorosłych,
- placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Do góry

39. Stypendiada wczesnoszkolna - mamy wyniki!

W dniach 1-10 grudnia 2020r. uczniowie klas I-III zmagali się z koleją edycją Stypendiady Wczesnoszkolnej, która w naszej szkole odbywa się od wielu lat.

Zadania, z jakimi zmagali się uczniowie nie należały do najłatwiejszych, ponieważ w tym roku odbywały się zdalnie. Mimo nowego wyzwania jakim było zdalne realizowanie konkursu uczniowie poradzili sobie doskonale.

I miejsce w konkursie czytelniczym zajął Piotr Hudek z klasy IIa i Paweł Sikora z klasy IIb.

I miejsce w konkursie matematycznym zajął Paweł Sikora z klasy IIb oraz Martyna Mikołajewicz z klasy IIIa.

Wyróżnienia otrzymali: Leon Majocha z klasy Ib, Mateusz Leszczyński i Adam Gawlik z klasy IIa, Maja Stokłosa z klasy IIb.

Pozostałym uczniom również dziękujemy za udział w konkursie. Dziękujemy także rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc w zdalnej organizacji konkursu oraz wychowawcom za wsparcie swoich uczniów: p. Katarzynie Bober, p. Krystynie Janas, p. Magdalenie Buchalik, p. Ewie Salamon, p. Agnieszce Zgoll-Rybka oraz p. Katarzynie Gierlich.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!

Katarzyna Gierlich

Do góry

40. Przygody Kota Ciepłosława

W bieżącym roku szkolnym klasy I-III stale ze sobą współpracują. Mimo wielu ograniczeń związanych z panującą pandemią wspólnie realizują różnego rodzaju projekty.

Przykładem owej współpracy jest projekt „Przygody kota Ciepłosaława”. Projekt ten docelowo przeznaczony był dla jednej klasy, jednak wychowawczynie klas: p. Krystyna Janas, p. Katarzyna Bober, p. Ewa Salamon, p. Magdalena Buchalik, p. Agnieszka Zgoll-Rybka oraz p. Katarzyna Gierlich podjęły się wspólnej realizacji projektu.

Celem przedsięwzięcia organizowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. było budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych, która poszerzy wiedzę na temat ciepła. Razem z Kotem Ciepłosławem uczniowie klas I-III naszej szkoły dowiedzieli się skąd się bierze ciepło, jak je oszczędzać i dlaczego warto wybierać ciepło sieciowe do ogrzewania domu.

Klasa IIb jako reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w konkursie zaplanowanym przez Kota Ciepłosława, którego to warunkiem było przeprowadzenie pięciu lekcji zgodnie ze scenariuszami, wykonanie testu online weryfikującego przeprowadzenie lekcji oraz sporządzenie pracy konkursowej będącej komiksem o Kocie Ciepłosławie. Efekty trudnej pracy i wielu poświeconych lekcji można zobaczyć w galerii zdjęć.

Katarzyna Gierlich

Do góry

38. Nasza stołówka szkolna

Szkolna stołówka – miejsce, do którego uczniowie ruszają tłumnie w momencie, kiedy nadchodzi przerwa obiadowa. Jej przeznaczenie jest jasne – w stołówce dzieci mają zjeść główny posiłek dnia.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 dyrektor szkoły – pani Krystyna Janiszewska – w oparciu o obowiązujące przepisy ustaliła szczegółowe zasady bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów w stołówce, zapewniając tym samym prawidłowe warunki sanitarno – higieniczne. Stołówka w naszej szkole służy wyłącznie do spożywania obiadów.

Wydawanie obiadów w naszej stołówce szkolnej na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego odbywa się według ustalonego harmonogramu. Przed wejściem na stołówkę każdy uczeń zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, który jest umieszczony przy wejściu do stołówki.

Zdeklarowani uczniowie z poszczególnych klas siedzą w opisanych stolikach i korzystają z obiadów w wyznaczonych godzinach. Oznacza to, że posiłki są wydawane zmianowo, a spożywanie ich odbywa się przy jednym stole z rówieśnikami z danej klasy. Zarówno przed obiadem, jak i po obiedzie każdy stolik jest dezynfekowany. Wszystkie dania obiadowe są wydawane przez pracowników stołówki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przy wejściu do stołówki jest wywieszony jadłospis na cały tydzień. Posiłki w naszej szkole są komponowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Układając jadłospis, szkoła uwzględnia także różnorodność dań, dzięki czemu jedzenie jest jednocześnie smaczne i zdrowe. Ponadto nasza stołówka w 2019 roku została kompleksowo wyremontowana i zyskała nowy wygląd. To miejsce gustowne, kolorowe, czyste i bardzo przytulne.

Ewa Salamon

Do góry

37. Pasowanie na ucznia

To już nie maluchy! Uczniowie – to brzmi dumnie! W Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w klasie 1a i 1b odbyło się Pasowanie na Ucznia dnia 12.02.2021r. Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczyniami – Panią Katarzyną Bober oraz Panią Agnieszką Zgoll-Rybką - długo czekali na ten wyjątkowy dzień przyjęcia w poczet uczniów.

Mimo specyficznej sytuacji pandemicznej udało się tę uroczystość pięknie zorganizować, gdyż mieliśmy na uwadze umożliwienie wspaniałego przeżycia tego wyjątkowego dla dzieci dnia. Na uroczystości – jak na wyjątkowy dzień przystało – panowała podniosła atmosfera. Pierwszoklasiści, w obecności Sztandaru naszej szkoły, odśpiewali hymn narodowy. Wypowiedzieli też - wraz z Panią Dyrektor - słowa Ślubowania, które brzmiały:

"Pasowania nadszedł czas,
Będzie uczniem każdy z nas,
Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy
pilnie świat poznawać,
dobry przykład innym dawać,
być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę.
Ślubuję uroczyście!
Nauczycieli szanować,
do lekcji się przygotować,
działać na rzecz swojej szkoły,
być uprzejmym i wesołym."

Następnie Pani Dyrektor Krystyna Janiszewska dokonała pasowania dzieci na ucznia. Pasowanie zostało wykonane z zachowaniem obostrzeń zgodnych z zaleceniami MEN, np. właściwego dystansu pomiędzy osobami. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za przeprowadzenie oraz uświetnienie uroczystości Pasowania na Ucznia. Póżniej oddano głos bohaterom dnia, czyli dzieciom, które popisały się przepiękną recytacją wierszy oraz odśpiewaniem wesołych piosenek, do których akompaniowała Pani Mirosława Wyleżoł Mołdrzyk. Podczas uroczystości Pan Dariusz Wesołek wykonywał zdjęcia, które będą wspaniałą pamiątką dla każdego ucznia.

Bardzo dziękujemy również Rodzicom za przygotowanie dzieci do uroczystości, odpowiedni ubiór, piękną recytację wierszy oraz śpiewanie piosenek. Podziękowania również dla Rady Rodziców za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, przygotowanie upominków dla dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Katarzyna Bober, wych. Ia
Agnieszka Zgoll-Rybka, wych. Ib

Do góry

36. Bale karnawałowe w klasach I-III

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. To fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Bal karnawałowy dla uczniów to czas niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w tym roku. W naszej szkole na przełomie stycznia i lutego wszystkie klasy I-III wzięły udział w klasowych balach karnawałowych.

W tych dniach od rana na korytarzach szkolnych pojawiały się kolorowe postacie. Wśród uczestników byli  bohaterowie znanych bajek i filmów. Można było spotkać wróżki, królewny, rybaków, rycerzy, piratów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, Zorro, Batmana, czarownice, piłkarzy, bokserów, odważnych kowbojów, Indian, krasnoludki, a także  wiele innych lubianych postaci z kreskówek, bajek i baśni. Nie sposób policzyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Uczniowie wyglądali bajecznie i kolorowo. Każdy mógł zatańczyć jak najbardziej wymyślne tańce przy pięknej muzyce.

Podczas odpoczynku na dzieci czekał w klasach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej i serdecznej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem organizacji takiego balu przebierańców. W tym czasie dzieciom towarzyszyła ogromna euforia, uśmiech i aktywność, a cały okres karnawału przebiegł w radosnej atmosferze. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Ewa Salamon

Do góry

35. Wirusoochrona

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczyna na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”.

Początkowo w klasach I-III w szkołach podstawowych, a od dnia 15 lutego również w przedszkolach na terenie woj. śląskiego rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.


W klasie 1a

>>> Opis zajęć <<<

Katarzyna Bober

Do góry


W klasie 1b

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ogłoszonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rybniku klasa 1b uczestniczyła w zajęciach pt: „Wirusoochrona”. W czasie tych zajęć dzieci poznawały sposoby rozprzestrzeniania się wirusów. Uczestniczyły również w bardzo ożywionej dyskusji dotyczącej działań mających ochronić je przed zakażeniami. Pomimo swojego młodego wieku dzieci wykazały się sporą wiedzą na temat dróg wnikania wirusów, sposobu mycia rąk czy metod ograniczania rozprzestrzeniania się drobnoustrojów.

Świeżo ugruntowaną wiedzę uczniowie mogli sprawdzić rozwiązując tematyczną krzyżówkę. Na koniec dzieci stworzyły plakaty, obrazujące wirusa. Aby zaangażować w kampanię również rodziców odpowiednie materiały zostały wysłane do nich poprzez e-dziennik. W ten sposób zarówno dzieci, jak i rodzice w ciekawy sposób mogli przypomnieć sobie podstawowe zasady egzystowania w obecnej rzeczywistości.

Alina Dubec

Do góry


W klasie 2a

Plan zajęć:
1. Oglądanie filmu i bajki o wirusach i bakteriach.
2. Omówienie zasad postępowania, jak się ustrzec przed wirusami i bakteriami.
3. Zapoznanie się z zasadami postępowania, gdy już się zarazimy.
4. Kolorowanie malowanek związanych z tematem zajęć.
5. Podsumowanie zajęć i wspólne zdjęcie.

Krystyna Janas

Do góry


W klasie 2b

>>> Opis zajęć <<<

Katarzyna Gierlich

Do góry


W klasie 3a

>>> Opis zajęć <<<

Ewa Salamon

Do góry


W klasie 3b

>>> Opis zajęć <<<

Katarzyna Bober

Do góry


W klasie 3c

W bieżącym tygodniu w klasie 3c zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne, przypominające o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Podczas zajęć zwrócono także uwagę na rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Pierwszym etapem zajęć było rozwiązywanie zagadek dotyczących higieny osobistej. Zagadki były czytane przez nauczyciela. Kolejnym etapem była pogadanka, podczas której uczniowie przypominali sobie podstawowe zasady:
- częste mycie rąk ciepłą wodą;
- nie dotykanie brudnymi rękami oczu, nosa i ust;
- noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta;
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych ludzi;
- unikanie dużych skupisk ludzi;
- podczas kichania i kaszlu zasłanianie ust i nosa;
- noszenie ubrań dostosowanych do warunków pogodowych.

Następnie nauczyciel przedstawił prezentację na temat wirusów, w szczególności koronawirusa. Uczniowie dowiedzieli się, że do zakażenia koronawirusem, ale także innymi wirusami, dochodzi drogą oddechową podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Wszystkie dzieci wiedziały, że koronawirusem można jednak również zarazić się przez dotyk. Uczniowie zapamiętali, że skuteczną ochroną przed drobnoustrojami, które w konsekwencji powodują zakażenie, będzie dokładne i częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja. Nauczyciel podkreślił kilkakrotnie podczas zajęć, że ręce należy myć wodą i mydłem przez co najmniej 30 sekund, dokładnie oczyszczając wnętrze dłoni, jak i ich zewnętrzną część, a także przestrzenie między palcami.

Kolejna cześć zajęć polegała na kolorowaniu kolorowanek związanych z dbaniem o zdrowie oraz propagujących zdrowy styl życia oraz zdrowe odżywianie. Wszystkie etapy zajęć zostały uwiecznione w galerii zdjęć.

Ewa Salamon

Do góry

34. Zbieramy na leczenie Oliwii

Pomoc można również ofiarować poprzez strony:

>>> Siepomaga.pl <<<

>>> facebook: Ratujmy bioderka Oliwii <<<

Do góry

33. "Razem na święta" - podsumowanie

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Por. Franciszka Rducha w Bełku przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Razem na święta" ogłoszonej przez MEN na początku grudnia. Z powodu panującej pandemii, obowiązujących obostrzeń oraz zdalnej formy nauczania nieco trudniej było podjąć wymierne działania, które pozwoliłyby zrealizować idee przyświecające projektowi - pomoc innym, budowanie wspólnot oraz kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Nie mniej uczniowie i nauczyciele, niejednokrotnie przy aktywnym wsparciu rodziców, zrealizowali kilka mini projektów.

W ramach w/w akcji dzieci klas młodszych samodzielnie przygotowały kartki świąteczne, które wręczyły swoim babciom, dziadkom i sąsiadom. Z powodu obostrzeń nie można było doręczyć kartek osobiście - szczególnie sąsiadom – dlatego też większość trafiła do skrzynek pocztowych. Starsi krewni mieszkający w innym regionie Polski, otrzymali te specjalne kartki świąteczne pocztą. Jedna z klas postanowiła podziękować swojej emerytowanej już obecnie wychowawczyni za jej oddanie, tworząc życzenia w formie elektronicznej.

Kolejną inicjatywą, jaką wykazali uczniowie, było pieczenie pierniczków świątecznych. Pięknie zapakowanymi wypiekami dzieci obdarowywały swoich bliskich – ciocie, wujków, kuzynostwo, itd. Część, szczególnie uczniów z klas starszych, pomagała zrobić zakupy oraz porządki świąteczne osobom samotnym i starszym, które mieszkają w ich pobliżu, co z pewnością nauczyło dzieci zasad życia we wspólnocie i odpowiedzialności za inne osoby, szczególnie te starsze, bezradne, słabe.

Jedno z działań naszej społeczności szkolnej w ramach akcji "Razem na święta" obejmowało rozpropagowanie zbiórki funduszy potrzebnych na zainstalowanie windy w domu naszego niepełnosprawnego kolegi, która umożliwi mu przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami.

Innym przedsięwzięciem było nawiązanie kontaktu z Fundacją "Gdy liczy się czas" obejmującą swoją opieką dzieci leczone onkologicznie. Nasza szkoła odpowiedziała na akcję pisania kartek dla dzieci "WYLOSUJ ANIOŁA", która ma na celu wsparcie oraz wywołanie uśmiechu na twarzach małych pacjentów. Oprócz tradycyjnych kartek życzenia bożonarodzeniowe zostały również zawarte w specjalnie na ten cel przygotowanych przez naszych uczniów filmikach.

Chcąc przyłączyć się do działań szkoły w ramach akcji "Razem na święta", niektóre rodziny z własnej inicjatywy zaangażowały się w różne akcje charytatywneorganizowane w naszej okolicy, np. "Paczuszka dla Maluszka" (organizowane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo), zbiórka koców i wody mineralnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, różnorodne licytacje na chore dzieci udostępnione na Facebooku. Niektórzy rodzice oddawali krew oraz osocze dla chorych na Covid-19.

Pomimo wielu utrudnień społeczność uczniowska szkoły podstawowej w Bełku, przy niemałym zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, jak zwykle stanęła na wysokości zadania i wykazała się wyjątkowym gestem życzliwości. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku, warto postarać się, aby dzięki nam był dla kogoś choć odrobinę bardziej magiczny.

Alina Dubec

Do góry

32. Powrót do szkoły

Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Drodzy Uczniowie kl.1-3!!!

Dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie kl.1-3 wracają do szkoły.

W związku z tym chciałabym przekazać najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r., czyli od poniedziałku:

Świetlica będzie pracować zgodnie z planem od 7.00-16.00 - dla uczniów zadeklarowanych (przypominam, iż w zajęciach świetlicy mogą uczestniczyć uczniowie pracujących rodziców).

Uczniowie będą mogli również skorzystać z obiadów:

Przypominam o zmianie planu od 18 stycznia 2021r.

WITAMY W SZKOLE!!!

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

31. Życzenia świąteczne

Na tym świecie, pośród nas, dziś rodzi się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga.
Potrzebujemy Jego serdeczności. Bóg jest wielki w miłości! Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby nam pomógł budować go każdego dnia w naszym życiu, w naszych rodzinach, na całym świecie. Pozwólmy, by nas poruszyła dobroć Boga.

papież Franciszek

Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Społeczność Uczniowska oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Bełku

Boże Narodzenie 2020

>>> Życzenia od Samorządu Uczniowskiego <<<

Do góry

30. Podziękowanie

Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Uczniowie!

Żegnamy powoli rok 2020. Rok ten dał nam wiele powodów do tego, aby na długo utrwalić się w naszej pamięci, ponieważ upłynął pod znakiem COVID -19. Pandemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w nieznanej dotąd sytuacji i zmusiła do natychmiastowego dostosowania się do nowej rzeczywistości, jakże trudnej rzeczywistości. Musieliśmy jako szkoła reagować szybko, stanowczo, ale przede wszystkim odpowiedzialnie. Pandemia pokazała nam nowe możliwości nauczania, ale bardzo wiele nam zabrała, zabrała nam możliwości bycia z Sobą, z Uczniami, Rodzicami i Nauczycielami na co dzień w murach naszej szkoły. Mam jednak nadzieję, ze szybko wrócimy do "normalności" i będziemy mogli otworzyć szkołę dla wszystkich.

Za te minione miesiące bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom za zaangażowanie, za pomoc, za każde dobre słowo, za wsparcie i wyrozumiałość. Dziękuję Uczniom za trud włożony w zdalne nauczanie, za Waszą obowiązkowość, za umiejętne pokonywanie trudności, za aktywność, za udział w konkursach, projektach, akcjach charytatywnych. Dziękuję Nauczycielom za wielkie serce, kreatywność, za pochylanie się nad każdym uczniem, za odpowiedzialność i życzliwość.

Bardzo dziękuję, życząc jednocześnie Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek od obowiązków dnia codziennego. Zaś Nowy Rok niech spełnia wszelkie marzenia, niech jest pełny optymizmu, wiary, nadziei i szczęścia.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Krystyna Janiszewska

Do góry

29. W świątecznej atmosferze na świetlicy

Wigilia i okres świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Wiąże się z nimi wiele niezwykłych tradycji i zwyczajów, które – przekazywane z pokolenia na pokolenie – sprawiają, że wigilijny wieczór staje się dla wielu z nas najważniejszym momentem w roku.

W atmosferze świąt i świątecznych nastrojach pracuje przez ostatni czas świetlica szkolna. Chętni uczniowie spotykają się na zajęciach online, na platformie Teams, przygotowując się do uroczystego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Powodzeniem cieszą się świąteczne zadania, które wspólnymi siłami podejmujemy podczas naszych spotkań.

Uczniowie przygotowywali prace do świątecznych konkursów. Zainteresowaniem cieszył się konkurs "Świąteczne inspiracje", w ramach którego uczniowie wykonali kartki świąteczne, ozdoby choinkowe i ozdoby stołu wigilijnego.

W ramach konkursu piękne kartki świąteczne nadesłali:
Dawid Połednik kl.1a, Karol Połednik kl.1a, Natalia Cimała kl.1b, Franciszek Grzesiak kl.1b, Antonina Zielińska kl.2b, Wojciech Skamel kl.3a, Maja Konopacka kl. 3b, Rafał Winkler kl.3b, Magdalena Grądek kl.3c, Wojciech Śmieszek kl.3c, Martyna Zielińska kl.3c, Julia Hachulla kl.6b, Emilia Lasia kl.7b.

Z kolei swoje pomysły na ozdoby choinkowe i ozdoby stołu wigilijnego zaprezentowali uczniowie:
Natalia Cimała kl.1b (wieniec adwentowy), Michał Kosma kl.1b (lampion adwentowy), Maria Anioł kl.2a (reniferki z filcu, reniferki z papieru), Magdalena Rybka kl.2a (ozdoby choinkowe z makramy), Paweł Sikora kl.2b (ozdoby choinkowe z papieru), Maja Stokłosa kl.2b (bombka krasnal), Wojciech Skamel kl.3a (Mikołaj z papieru), Klaudia Morawiec kl.6b (ozdoby choinkowe i choinki z origami, świece ozdobione techniką decoupage), Marta Skamel kl.7a (kokardki i choinki z origami, wieniec adwentowy).

Niektóre z ozdób i kartek świątecznych wesprą akcję MEN pod hasłem "Razem na Święta 2020", do której przystąpiła w tym roku nasza szkoła. Uczniowie pragną obdarować nimi osoby bliskie oraz osoby samotne z sąsiedztwa.

Radosne nastroje udzielają się wszystkim również podczas przygotowywania świątecznych pierniczków. Nadesłane przez uczniów zdjęcia prezentują ich >>> zaangażowanie w świąteczne wypieki, <<< kreatywność i własne pomysły na ozdabianie swoich wigilijnych smakołyków. Słodkimi upominkami uczniowie chcą obdarować swoją najbliższą rodzinę.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również konkurs "Świąteczne potrawy na wigilijnym stole". Uczniowie poszukiwali niezwykłych przepisów na wigilijne dania, prowadząc rozmowy z najbliższymi - rodzicami i dziadkami. W konkursie tym wzięli udział:
Franciszek Grzesiak kl.1b (przepis na ciasteczka), Michał Kosma kl.1b (przepis na śledzie w zalewie i rybę w sosie pomidorowym), Paweł Sikora kl.2b (przepis na rogaliki i ciasteczka maślane), Fabian Ławniczak kl.3a (przepis na makówki), Michał Strózik kl.3c (przepis na grillowanego łososia), Wojciech Śmieszek kl.3c (przepis na kompot z suszonych owoców i pierogi wigilijne z kapustą i grzybami), Szymon Birlicki kl.3c (przepis na barszcz wigilijny), Sandra Ławniczak kl.4a (przepis na pieczonego karpia z grzybami), Bartłomiej Pieter kl.4a (przepis na pierniki z marcepanem), Julia Hachulla kl.6b (przepis na kapustę wigilijną i kruche ciasteczka), Wiktoria Pieter kl.7a (przepis na wigilijne pierogi).

Serdeczne podziękowania składam uczestnikom konkursów, a przede wszystkim rodzicom, którzy motywowali i wspierali swoje dzieci w pracy. Bez nich nie udałoby się całe przedsięwzięcie.

>>> Galeria zdjęć - kartki świąteczne <<<
>>> Ozdoby świąteczne <<<

Joanna Winkler

Do góry

28. Świetni znawcy przedmiotów

Pomimo zdalnego nauczania, uczniowie naszej szkoły nie zrezygnowali z udziału w różnego typu konkursach rozwijających ich umiejętności i kompetencje. W listopadzie i grudniu odbyły się szkolne oraz rejonowe etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, m.in. z języka polskiego, biologii, fizyki dla klas IV–VIII oraz Ogólnopolski Projekt Stypendialny skierowany do uczniów klas I–III.

Wysiłek włożony przez dzieci i młodzież należy w tym roku szkolnym szczególnie podkreślić, ponieważ spotykali się z nauczycielami na dodatkowych zajęciach on line po lekcjach, wieczorami. Ponadto dostęp - z powodu zamknięcia w tym czasie bibliotek – do wielu źródeł informacji był ograniczony, choć uczniowie z pomocą rodziców i nauczycieli postarali się wszystko zorganizować. Bardzo za to dziękujemy! Jeszcze jedną zmianą w stosunku do lat poprzednich był fakt, iż etapy szkolny i rejonowy konkursów przedmiotowych dzieliło tylko kilka dni, a nie miesięcy – jak było do tej pory.

Zatem gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy podjęli się trudu przygotowania do konkursów przedmiotowych! To było wyzwanie!

W szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii wzięło udział czternaścioro uczestników. Do rywalizacji ambitnie przystąpili uczniowie klas starszych, czyli z klas: 7a, 7b, 8a i 8b. Z tej grupy do części rejonowej zakwalifikowało się czworo z nich. Uczestnicy etapu szkolnego to: Małgorzata Słupik, Weronika Wicher, Kacper Stępień , Agata Palenga, Kamil Drapacz (8a); Marta Biela, Franciszek Chudzik, Tymoteusz Wrona (8b); Zuzanna Orszulik, Nicola Śmieszek, Jan Gorzawski, Dorota Zimoń (7a); Milena Brzoza, Łucja Zgryźniak (7b).

Zwyciężczynie szczebla szkolnego konkursu i uczestniczki etapu rejonowego to: Małgorzata Słupik i Agata Palenga (8a) oraz Zuzanna Orszulik i Dorota Zimoń (7b). Do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii przygotowała młodzież pani Izabela Lipp – Zgryźniak.

Siódmoklasiści i ósmoklasiści z zaangażowaniem przystąpili również do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. W części szkolnej uczestniczyło dziesięcioro uczniów z klas: 7a, 7b i 8a, czyli: Zuzanna Orszulik, Jan Gorzawski, Dorota Zimoń, Dominika Warzecha (7a) Milena Brzoza, Weronika Pala i Oliwia Widerska (7b), Małgorzata Słupik i Kamil Drapacz (8a). Do etapu rejonowego awansowali: Zuzanna Orszulik, Jan Gorzawski, Dorota Zimoń, Dominika Warzecha, Milena Brzoza i Małgorzata Słupik. Przygotowywały ich panie: Agata Kordanowska – Pisarek i Bożena Wyleżoł.

Wiedza z fizyki została natomiast sprawdzona w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki, w którym brał udział uczeń klasy 8a Bartosz Malik. Ósmoklasiście udało się awansować do części rejonowej. Bartka przygotowywał pan Rafał Szczepanek.

Bożena Wyleżoł

Do góry

27. "Razem na święta" w klasach I-III - sprawozdanie

W bieżącym roku szkolnym klasy 1-3 Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku wzięły udział w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. Mogą wziąć w niej udział wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zorganizują działania w ramach przedświątecznego wolontariatu. Celem przedsięwzięcia – organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

Ze względu na stan epidemii wychowawcy klas 1-3 zdecydowali o udziale w jednym działaniu realizowanym w ramach akcji „Razem na Święta”. Uczniowie własnoręcznie wykonali piękne i różnorodne kartki z życzeniami świątecznymi, a następnie przekazali je sąsiadom (np. wrzucili do skrzynek pocztowych). Wykonanie kartek świątecznych przez naszych najmłodszych uczniów stało się wyjątkowym gestem życzliwości.Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Dzięki wspólnej pomocy może on się stać jeszcze bardziej magiczny!

Ewa Salamon

Do góry

25. Stypendiada Wczesnoszkolna

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania." - Janusz Korczak

Od wielu lat w naszej szkole odbywa się Stypendiada Wczesnoszkolna. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej chętnie biorą udział w konkursie, który oferuje szeroki wachlarz tematyczny. Głównym celem ogólnopolskiego konkursu jest umożliwienie rozwoju oraz promowanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Nawet w tak wymagającym dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli czasie , podjęliśmy się zorganizowania konkursu, aby dzieci w dalszym ciągu miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

W dniach 1-10 grudnia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Projekt Stypendialny w którym brali udział uczniowie klas I-III. Przebiegał w nieco odmiennej formie, zgodnie z zaleceniami organizatorów – zdalnie, aby uczniowie mogli w sposób bezpieczny wykazać się różnorodnymi umiejętnościami.

Pierwszoklasiści podjęli zmagania w konkursie plastycznym "Plastuś" zgodnie z którym wykonali prace do wybranego przez siebie tematu: Pocztówka do Mikołaja, Walentynka, Znaczek Pocztowy, Zaproszenie Urodzinowe.

Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w następujących konkursach:

  1. Konkurs czytelniczy "Abecadło"- tematem przewodnim były wiersze Brzechwy ze zbioru wierszy "Brzechwa dzieciom". Uczniowie kl. II musieli wykazać się znajomością następujących utworów literackich: "Na straganie", "Sójka", "Tydzień", "Grzyby", "Mucha", "Kwoka", "Kaczka-dziwaczka", "Ptasie plotki". Z kolei uczniowie kl. III musieli się wykazać znajomością utworów takich jak: "Ptasie plotki", "Sójka", "Stonoga", "Grzyby", "Mucha", "Kaczka-dziwaczka", "Kłamczucha", "Globus".
  2. Konkurs ortograficzny „Ortografek” sprawdzał znajomość reguł ortograficznych: u - ó, ż - rz, h - ch.
  3. Konkurs matematyczny "Plusik"- klasa II zabawy z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 40, klasa III zabawy z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100.
  4. Konkurs plastyczny "Plastuś".

Łącznie we wszystkich częściach wzięło udział 78 uczniów z naszej szkoły. Dla wielu uczniów były to pierwsze kilkudniowe zmagania. Wszystkim uczniom już teraz gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie życząc sukcesów. Pozostałych uczniów zachęcamy udziału w kolejnej edycji konkursu. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc w zdalnej organizacji konkursu. Pomoc oraz wsparcie rodziców na tym etapie kształcenia jest niezbędne dla właściwego rozwoju osobowości dziecka, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Serdeczne podziękowania składamy również wychowawcom, którzy motywowali oraz również wspierali swoich uczniów: p. Krystyna Janas, p. Katarzyna Bober, p. Ewa Salamon, p. Magdalena Buchalik oraz p. Katarzyna Gierlich, która w tym roku pełniła funkcję szkolnego koordynatora konkursu.

Katarzyna Bober
Katarzyna Gierlich

Do góry

24. Konkurs "Przygody Kubusia Puchatka"

Sprawozdanie z konkursu pt."Przygody Kubusia Puchatka"
"Czy to wczoraj, czy to dziś - dzieciom jest potrzebny miś"

Pluszowy miś to zabawka symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem.

Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 118 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek. Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija. Dzień Pluszowego Misia nie ma długiej tradycji, ponieważ obchodzony jest od 2002 roku, kiedy to przypadła setna rocznica powstania maskotki. Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci, dlatego święto chętnie jest celebrowane przez najmłodszych i ich rodziców. Misie towarzyszą nam od dzieciństwa aż po dorosłość, stając się symbolem tego, co dobre, ciepłe i delikatne. Nic więc dziwnego, że ta ponadczasowa zabawka uczczona została ustanowionym świętem.

Pluszak jest symbolem dobra, miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości.

Uczniowie klas 1–3 Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. "Mój pluszowy miś" organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach. Pierwszy – szkolny etap - został przeprowadzony zdalnie w dniach 1.12–4.12, zgodnie z zasadami organizatora.

Konkurs został przygotowany z okazji Dnia Pluszowego Misia obchodzonego 25 listopada na całym świecie. Tego dnia wychowawcy przeprowadzili zajęcia online dotyczące historii powstania pluszowego misia. Podczas lekcji zostały przedstawione fragmenty bajki edukacyjnej, która potem została omówiona z dziećmi. Uczniowie na zajęcia przygotowali swoje ulubione pluszaki. Jeden z uczniów klasy pierwszej pokazał misia i opowiedział jego historię , którego przekazał mu pradziadek.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu, dowolną techniką pt. "Przygody Kubusia Puchatka". Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej motywowali uczniów do wykonania prac: p. Ewa Salamon, p.Katarzyna Bober, p. Krystyna Janas, p. Magdalena Buchalik, p. Katarzyna Gierlich.

Na konkurs wpłynęło 10 prac plastycznych. Do następnego etapu wybrano prace plastyczne wykonane przez Annę Wysłuch z klasy 1 a, Paulinę Słupik z klasy 2a oraz Michała Strózika z klasy 3c. Koordynatorem szkolnego konkursu była p. Magdalena Buchalik.

Ewa Salamon
Magdalena Buchalik
Katarzyna Bober

Do góry

12. "Szkoła do hymnu"

Zgodnie z coroczną tradycją uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bełku uczcili Narodowe święto Odzyskania Niepodległości uroczystym odwiewaniem Hymnu.

W związku z tym, że uczymy się na odległość, śpiewaliśmy także podczas lekcji zdalnych. 10 listopada, dokładnie o godzinie 11.11 nauczyciele poprosili uczniów o powstanie, przyjęliśmy postawę zasadniczą i wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Oczywiście, pamiętaliśmy o tym, aby słowa przez nas śpiewane brzmiały "Jeszcze Polska nie zginęła, KIEDY my żyjemy".

"Mazurek Dąbrowskiego" powstał jako "Pieśń Legionów Polskich", utworzonych w 1797 roku we Włoszech przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Słowa późniejszego hymnu narodowego Polski napisał Józef Wybicki. Miało to miejsce we włoskim mieście Reggio. Autora muzyki nie znamy, jest to melodia ludowa, wzorowana na dźwiękach mazura.

Biało – czerwona flaga, godło i hymn to SYMBOLE naszego PAŃSTWA i zawsze okazujemy im SZACUNEK. Wielu ludzi poświęciło życie po to, żebyśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Pamiętajmy o nich.

Bożena Wyleżoł

Do góry

10. Narodowe Święto Niepodległości

9. "Szkoła do hymnu" - odśpiewaj hymn narodowy

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.

„Szkoła do hymnu” 2020

Już po raz kolejny zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy, aby uczniowie i nauczyciele, którzy będą tego dnia w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, które uczą się na odległość, zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line.

Chętnie zapoznamy się z relacjami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych ze wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Zachęcamy do publikowania komunikatów na stronach internetowych placówek oraz udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu.

>>> Czytaj całość... <<<
>>> Broszura "Szanuj, kochaj, chroń" <<<

Do góry

8. Dzień Krajobrazu 2020

10 i 20 października to ważne daty w EKOKALENDARZU: Święto drzewa i Dzień Krajobrazu. Pierwsze z nich ma stary rodowód. Jego początki to 1872 rok, kiedy znawca i miłośnik przyrody, Julius Sterling Morton, ówczesny gubernator stanu Nebraska i jednocześnie sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do rodaków z prośbą, by 10 kwietnia kto może posadził drzewo.

Drzewa powinniśmy chronić nie tylko "od święta", gdyż stanowią istotny składnik krajobrazu, miejsce życia wielu organizmów, są producentami tlenu i pozwalają nam odpocząć w swym cieniu...Na znaczenie drzew w naszym otoczeniu zwracali uwagę promotorzy tegorocznego ogólnopolskiego Dnia Krajobrazu. Tak więc i społeczność Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku włączyła się w tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu 2020, które przebiegały pod hasłem "O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!" (Leopold Staff).

W ramach projektu realizowanego w naszej szkole związanego z DNIEM KRAJOBRAZU przystąpiliśmy do różnorodnych działań. Dla uczniów najmłodszych, klas I- III pani Magdalena Buchalik przygotowała ciekawą prezentację pt. “Żyjemy pośród wysokich drzew”, przeprowadzony również został konkurs plastyczny pt. “Moje miejsce wśród wysokich drzew”. Koordynatorem konkursu plastycznego była pani Katarzyna Bober. Dzieci wykonały stosując różne techniki plastyczne piękne, zachwycające kolorami jesieni prace, które wyeksponowano na gazetkach na korytarzu. Jury, w którym składzie zasiadali wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, postanowiło wyróżnić wszystkie prace i uhonorować uczestników dyplomami.

Starsi uczniowie próbowali swoich sił w uchwyceniu piękna "Wysokich drzew" na fotografii. Odbywały się również spacery przyrodnicze.

Izabela Lipp-Zgryźniak

Do góry

7. Ogólnopolska Akcja #Szkoła pamięta!

30 października br. był dniem podsumowania Ogólnopolskiej Akcji #Szkoła pamięta. Wzięło w niej udział ponad 6200 szkół i placówek oświatowych z całego kraju w tym 808 z województwa śląskiego. Wśród nich Szkoła Podstawowa imienia Por. Franciszka Rducha w Bełku.

Celem akcji Szkoła Pamięta jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych oraz lokalnych bohaterów i historii małej ojczyzny. W związku z tym uczniowie klas starszych już 23 października br. przygotowali gazetkę ścienną o życiu Patrona szkoły porucznika Franciszka Rducha. Delegacja nauczycieli i uczniów odwiedziła cmentarz i – jak co roku przed Uroczystością Wszystkich Świętych - złożyła kwiaty i zaświeciła znicz – symbol naszej pamięci - na symbolicznym grobie Patrona i jego małżonki Elżbiety, która także pracowała w bełkowskiej szkole.

Patron naszej szkoły jest jednym z ponad 20 tysięcy polskich oficerów – Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zginął w kwietniu 1940 roku w Kozielsku. W szczególny sposób jest związany z Bełkiem, ponieważ pracował w naszej miejscowości. Był nauczycielem.

Pamięć Patrona naszej szkoły porucznika Franciszka Rducha upamiętniamy nie tylko 30 października. Naszego lokalnego bohatera wspominamy zawsze i czcimy jego pamięć w Dniu Patrona, który organizujemy w kwietniu. Wtedy zostaje odprawiona Msza święta w intencji Franciszka Rducha, jego rodziny, społeczności szkolnej, młodzież przygotowuje piękne przedstawienie. W szkole gościmy syna Patrona szkoły – pana Stanisława Rducha i przedstawicieli Rodzin Katyńskich. W tym roku Dzień Patrona nie mógł się odbyć w tradycyjnej formie. Sylwetka Patrona szkoły została uczniom przypomniana w formie multimedialnej.

Znicz – znak naszego upamiętnienia – zapalamy także przy obelisku zbudowanym przy szkole w celu upamiętnienia bohaterów – wszystkich Ofiar Zbrodni Katyńskiej i naszego Patrona. W tym roku 30 października także pod obeliskiem zapłonął znicz i położono kwiaty dla Tych, o których nie wolno nam zapomnieć!

Bożena Wyleżoł

Do góry

6. Zawieszenie zajęć - przejście na nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Pragnę wszystkich poinformować, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku wydał dziś tj. 23.10.2020r. pozytywną opinię o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w naszej szkole i przejściu na nauczanie zdalne na czas od 26.10.2020r. do 30.10.2020r. Dotyczy to wszystkich uczniów naszej szkoły, czyli klas I–VIII.

W związku z tym klasy I - III wracają do szkoły 2 listopada 2020r.

Natomiast klasy IV – VIII wracają do szkoły, zgodnie z decyzją MEN z dzisiejszego dnia, 9 listopada 2020r.

W przypadku klas IV – VIII nałożyły się dwie decyzje (jedna Sanepidu, a druga Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Decyzja Sanepidu jest uzasadniona następująco:

Nauczanie zdalne będzie realizowane zgodnie z obwiązującym planem lekcji na dany dzień. Nauczyciel prowadzący będzie informował o formie prowadzenia zajęć, a więc czy będzie lekcja on-line lub czy będzie wysłany materiał na e-dziennik.

Informacje o zasadach bezpieczeństwa, które będą obowiązywać w naszym kraju od soboty, tj. 24.10.2020r. znajdują się na poniższej stronie:

>>> Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia <<<

Życzę Państwu dużo zdrowia, dbajcie o Swoje dzieci i o Siebie. Będziemy wspierać naszych uczniów w tym czasie najlepiej jak potrafimy. A Was Drodzy Rodzice proszę o wyrozumiałość i współpracę. Wszelkie złe emocje w dobie pandemii nie pomogą nam rozwiązać żadnego problemu.

pozdrawiam
Krystyna Janiszewska

Do góry

5. Kolejna edycja "Pól nadziei"

Od wielu już lat uczniowie naszej szkoły wspierają Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. W tym roku mieliśmy obawy, czy doroczna akcja "Pola Nadziei" w ogóle dojdzie do skutku, ale dzięki zaangażowaniu oddanych sprawie hospicjum pracowników mogliśmy ponownie pomóc chorym. Jak co roku więc, na przełomie września i października rozprowadzaliśmy cebulki żonkili. Tym razem udało nam się ich sprzedać aż 620 sztuk.

Dzięki waszej hojności przekazaliśmy do hospicjum 1356zł. Pani Dorota Marzęda – koordynator wolontariatu placówki w mailu wysłanym do szkolnego koordynatora akcji gorąco dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za okazane serce wyrażone w tak imponującej kwocie.

Pola Nadziei to jednak nie jedyna akcja wspierająca budżet Hospicjum. Z powodu panującej pandemii i związanymi z nią pogłebiającymi się kłopotami finansowymi znacznej części podmiotów gospodarczych, ośrodek ma coraz większe trudności w pozyskiwaniu środków od dotychczasowych darczyńców.

Dlatego też placówka zmuszona jest organizować zbiórki rzeczy potrzebnych im do podstawowego funkcjonowania. Obecnie wśród najpotrzebnieszych produktów znajduje się proszek do prania i płyn do płukania tkanin. Jeżeli mogą Państwo pomóc w tym zakresie, to prosimy o kontakt z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – Aliną Dubec.

Za wszelką pomoc dziękujemy w imieniu Hospicjum im. Jana Pawła II i jednocześnie zachęcamy również do prywatnego wspierania placówki.

Alina Dubec

Do góry

4. Nobel na piątkę. Uczniowie na szóstkę!

Wojewódzki Konkurs Literacki "Nobel na piątkę" obył się w maju 2020 roku. Wprawdzie jego wyniki znane były już pod koniec zdalnego nauczania, to – ze względu na pandemię – uczniowie otrzymali nagrody dopiero we wrześniu. Młodzież nie mogła ich także osobiście odebrać w Rybniku, ponieważ – ze względów bezpieczeństwa – zostały przekazane do szkół. Laureatom wręczyła je pani Bożena Wyleżoł.

Przypomnijmy, że uczeń obecnej klasy 7a Jan Gorzawski zajął w tym konkursie I miejsce, a uczennica Dorota Zimoń zdobyła wyróżnienie, podobnie jak Małgorzata Słupik z obecnej klasy 8a. Janek napisał o swoim spotkaniu z Henrykiem Sienkiewiczem, Małgosia przeprowadziła wywiad z Wisławą Szymborską, a Dorotka zmierzyła się z tematem, kto powinien otrzymywać nagrodę Nobla.

Przedstawiciele organizatorów konkursu "Nobel na piątkę", czyli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku, chwalili prace naszych uczniów za: doskonałą znajomość biografii noblistów, ciekawe pomysły na fabułę opowiadania i pytania do wywiadu, a także humor zawarty w treści prac konkursowych!

Zatem Nobel jest na piątkę, ale uczniowie Szkoły Podstawowej w Bełku – z pewnością – na szóstkę!

Bożena Wyleżoł

Do góry

3. Sprzątanie Świata

Tradycyjnie w trzeci weekend września w Polsce i w różnych miejscach świata odbywały się akcje w ramach „Clean Up the World”. Również i nasi uczniowie zgłosili chęć udziału w tegorocznej- 27 edycji „Sprzątania Świata”. Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19. Konieczne były ograniczenia związane z liczbą uczestników oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Mimo niedogodności i mało licznej, ale bardzo zaangażowanej grupy uczestników w poniedziałek 21 września dwie grupy wolontariuszy pod opieką pani Izabeli Lipp- Zgryźniak zaopatrzone w rękawice i duże worki na śmieci wyruszyły posprzątać teren wokół szkoły. Mieliśmy nadzieję, że w tym roku śmieci będzie mniej… Przecież w gminie segregujemy odpady, tyle mówi się o recyklingu. Niestety! Przy ulicy Szymochy, tak blisko szkoły znaleźliśmy mnóstwo śmieci: głównie butelek i puszek.

W oczyszczonym w czasie ubiegłorocznej akcji niewielkim fragmencie lasku nieopodal szkoły znowu pojawiły się góry odpadów i powstało nielegalne wysypisko. Czy naprawdę mieszkańcy naszej miejscowości nie wiedzą, gdzie oddaje się odpady?

Nasi dzielni wolontariusze: Miriam Draga, Julia Hachulla, Hanna Jedziniak, Kaczmarczyk Zofia, Emilia Stępień, Zych Martyna z klasy 6 oraz Jan Gorzawski, Zuzanna Orszulik, Filip Pisarek, Nicola Śmieszek i Dorota Zimoń z klasy 7 zebrali 10 dużych 60-litrowych worków śmieci. Odpady nadające się do recyklingu zostały posegregowane.

W ramach kampanii edukacyjnej w klasach przeprowadzono lekcje tematyczne i przygotowano materiały informacyjne dotyczące recyklingu, które zaprezentowano na gazetkach w klasach. W tym roku szczególną uwagę poświęca się plastikowi. Jak pokazują badania, zużywamy na co dzień bardzo duże ilości plastiku: jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… Powinniśmy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają. Hasło przyświecające tegorocznej akcji to:"PLASTIK? REZYGNUJE. REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ." Ważnym krokiem w kierunku ograniczenia plastiku jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, która weszła w życie 2 lipca. Na mocy tego dokumentu zakazem sprzedaży w krajach UE zostaną objęte: sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki), jednorazowe talerzyki i inne naczynia, słomki do napojów, patyczki do uszu, pojemniki na żywność ,styropianowe kubeczki czy rączki do balonów.

Jednak, by śmieci było mniej musimy świadomie wybierać, nie marnować, segregować. Aby akcje sprzątania nie były w przyszłości potrzebne musimy zacząć od siebie, jak śpiewał Wojciech Młynarski: „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej”.

Uwaga: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6. Można tam wywieźć odpady. Wszystkie niezbędne informacje na stronie:Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Izabela Lipp-Zgryźniak

Do góry

1. Znowu razem

Po prawie czterech miesiącach zdalnej nauki 1 września 2020 roku wróciliśmy do szkolnych ławek! Większość z nas – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – cieszy się z tego powodu. Na nowo rozwijają się rówieśnicze przyjaźnie i sympatie, dzieci i młodzież mają bezpośredni kontakt z nauczycielami, co wpływa na jakość efektów nauczania. Dzwoniąca w uszach cisza w czasie naszej nieobecności zmieniła się w dźwięk dzwonków i gwar uczniowskich rozmów i zabaw.

Jednak – pomimo powrotu – bardzo na siebie uważamy! Jesteśmy świadomi, że pandemia się nie skończyła. W związku z tym każda klasa uczy się wyłącznie w jednej sali lekcyjnej, a nauczyciele przychodzą do uczniów.

Musimy pamiętać o przyborach szkolnych, bo nie można ich pożyczyć od kolegi ani koleżanki. Uczniowie mogą zostawiać w szafkach swoje podręczniki. Pijemy tylko swoje napoje i jemy swoje jedzenie. Podczas obiadu przy jednym stoliku siedzą uczniowie z tej samej klasy. Często wietrzymy sale i wychodzimy na podwórko. Na razie pogoda była dla nas łaskawa. Jesienią, zapewne, to się zmieni.

Przy wejściu do szkoły, jak i w wielu wyznaczonych i oznaczonych miejscach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk – także bezdotykowe. W każdej sali lekcyjnej jest płyn do dezynfekcji, zapas chusteczek i maseczek jednorazowych. Poszczególne klasy mają też swoje butle z wodą i kubeczki jednorazowe, aby – w razie potrzeby – napić się w sali i nie przechodzić do innych pomieszczeń. W salach dzieci nie noszą maseczek, lecz wychodząc na korytarz, zakładają maseczki.

To niektóre działania, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie. A poza tym... piszemy kartkówki, sprawdziany, czytamy lektury...

Za nami już Sprzątanie Świata pod hasłem: „Plastik – rezygnuję, redukuję, segreguję”. Jesteśmy w trakcie akcji charytatywnej „Pola nadziei”. Jak co roku sprzedajemy cebulki żonkili, aby pomóc Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Zaczynają się przygotowania do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Zatem życie szkolne naprawdę nabiera tempa!

ZACZĘLIŚMY NAUKĘ! ZNOWU RAZEM!

Bożena Wyleżoł

Do góry

2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

W szkole zostały opracowane szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

W e-dzienniku zamieszczone zostały plany lekcji dla poszczególnych klas.

Dołączone załączniki zawierają:

O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować!

z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

23. Zaproszenie dla rodziców uczniów klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku zaprasza Rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczynających 1 września 2020r. naukę w naszej szkole na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej szkoły (jeżeli pogoda pozwoli to na placu szkolnym).

Spotkanie będzie przebiegać z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Należy pamiętać o maseczkach oraz zachowaniu dystansu społecznego.

z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

22. Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dzień dobry!

Przesyłam Wam informacje dotyczące odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

31 lipca 2020r. (piątek) od godz. 10:00 do 11.00 na sali gimnastycznej dyrektor szkoły wydaje zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w szkole. Proszę pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i własnym długopisie.

Życzę Wam powodzenia i dużo zdrowia.

pozdrawiam serdecznie
Krystyna Janiszewska

Do góry

21. Ważne informacje dla pierwszoklasistów

Uwaga uczniowie, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole 1 września 2020r.

Informuję, iż wszyscy uczniowie, którzy zapisali się do klasy pierwszej w nowym roku szkolnym 2020/2021 zostali przyjęci. Będą utworzone dwie pierwsze klasy. W ostatnim tygodniu sierpnia planuję spotkanie z Rodzicami pierwszoklasistów. O formie spotkania i terminie poinformuję w późniejszym czasie. Przesyłam Państwu opracowaną przez nauczycieli tzw.: "wyprawkę", a więc spis tego, w co uczeń klasy pierwszej powinien być wyposażony. Jest to tylko podpowiedź, wskazówka. Podręczniki zapewnia szkoła i są one darmowe.

Podział klas i szczegóły związane z organizacją pracy szkoły przedstawię Państwu na spotkaniu lub w innej formie (jeśli spotkanie w związku z pandemią nie będzie się mogło odbyć).

Wyposażenie ucznia klasy pierwszej - wrzesień 2020

Do tornistra:

Teczka plastyczna:

Na zajęcia sportowe:

Na basen:

Strój galowy:

Prosimy o podpisanie wszystkich przyborów.

-----------------------------

Strona internetowa szkoły: https://spbelk.pl
Tel. do szkoły: (32) 4316242, (32) 4312642

pozdrawiam serdecznie
Krystyna Janiszewska

Do góry

20. Wakacje, wakacje, wakacje...

26 czerwca 2020 roku rok szkolny 2019/ 20 dobiegł końca. O tym, że był nietypowy, krańcowo odmienny, swoisty, osobliwy, niespotykany dotychczas i nieprzypominający poprzednich lat oraz inny pod każdym względem, itd. itd. napisano i powiedziano już wiele... COVID - 19 – od tego wszystkie zmiany się zaczęły. Niebezpieczny wirus zagroził zdrowiu i życiu dzieci, młodzieży i dorosłych, więc szkoły 12 marca 2020 roku zostały zamknięte i rozpoczęło się zdalne nauczanie, z którym nasza szkoła poradziła sobie bardzo dobrze.

26 czerwca 2020 roku uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej im. Por. Franciszka Rducha w Bełku odebrali świadectwa. Nie było wspólnego apelu, uroczystości...

Wszystko odbyło się z zachowaniem takich samych rygorów sanitarnych jak w czasie egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie i nauczyciele byli zaopatrzeni w maseczki zakrywające nos i usta, rękawiczki. Dzieci musiały przynieść własny długopis, zachować co najmniej półtorametrowe odstępy od siebie. Przy wejściach do sal korzystano ze środków dezynfekujących. Świadectwa i dyplomy leżały na ławkach, skąd uczeń mógł zabrać je osobiście. Pożegnanie z wychowawcami, kolegami i koleżankami mogło mieć – na odległość - wyłącznie formę werbalną.

Absolwenci szkoły podstawowej pożegnali się z wychowawcą – panią Mirosławą Wyleżoł – Mołdrzyk - w sali gimnastycznej, gdzie odebrali świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe. Słowa pożegnania skierowała do nich także pani dyrektor Krystyna Janiszewska.

Byli ósmoklasiści zrobili Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły miłą niespodziankę, ponieważ na stronie internetowej można było zobaczyć i posłuchać ich pięknych podziękowań.

Życzymy całej Społeczności Szkoły Podstawowej im. Por. Franciszka Rducha w Bełku zdrowych, ciepłych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Natomiast nasz plan na przyszłość jest następujący: we wrześniu spotkamy się w szkole!

Bożena Wyleżoł

Do góry

18. Egzamin pod specjalnym nadzorem

Choć Bohumil Hrabal pisał o "Pociągach pod specjalnym nadzorem" w 1965 roku i opisywał zupełnie inne wydarzenia, z pewnością tak można by określić przebieg tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Zaczęło się od tego, iż - z powodu epidemii koronawirusa – został zmieniony termin egzaminu z kwietnia na 16, 17 i 18 czerwca. Młodzież czekała zatem na sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności prawie dwa miesiące dłużej. Przez cały ten czas nauka prowadzona była w sposób zdalny.

Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty szkoła została dokładnie do tego wydarzenia przygotowana. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenia i surowe zasady sanitarne. Za wykonanie w szkole wszystkich tych zaleceń była odpowiedzialna pani Dyrektor Krystyna Janiszewska i zajmowała się tym osobiście, z panią Wicedyrektor Justyną Wencel oraz paniami sprzątaczkami i panami konserwatorami.

Na płytkach przed szkołą, jak i na podłogach korytarzy w szkole zostały wyrysowane specjalne linie, które oznaczały, w jakiej odległości poszczególne osoby (nie tylko uczniowie) muszą się od siebie znajdować. Było to półtora metra.

Przy każdym z wejść do szkoły i przy sali gimnastycznej, gdzie przeprowadzono testy, znajdowały się środki do dezynfekcji rąk. Przy wchodzeniu na salę numer ławki losował uczniowi nauczyciel. Zdający swoje maseczki i rękawiczki mogli zdjąć dopiero po części organizacyjnej, którą przeprowadzał przewodniczący komisji nadzorującej. Rękawiczki zostały od razu zebrane do specjalnego worka i poddane utylizacji. Taka sytuacja powtarzała się przez kolejne trzy dni.

16 czerwca (we wtorek, o godzinie 9.00) uczniowie – jak co roku w pierwszym dniu egzaminacyjnych zmagań – łamali sobie głowy nad językiem polskim (przy tym pióra i długopisy też...). Jak sami później ocenili test nie był bardzo trudny. Jedynym – trzeba przyznać - dużym zaskoczeniem było to, że w tym roku zrezygnowano z rozprawki. Jednak ósmoklasiści równie dobrze poradzili sobie z przemówieniem i opowiadaniem (od 2019 roku na egzaminie, kończącym szkolę podstawową, są dwa tematy wypracowania do wyboru).

17 czerwca (w środę) królowała matematyka. Po teście z tego przedmiotu uczniowie także wyszli z egzaminu zadowoleni.

18 czerwca przyszła kolej na język angielski. Tym razem klasa została podzielona na mniejsze grupy osób, które pisały egzamin w poszczególnych salach lekcyjnych. Zasady sanitarne cały czas obowiązywały te same. Na szczęście – na języku angielskim – sprzęt techniczny (który czasami płata figle, np. wtedy, gdy płytka z OKE jest wadliwa) zadziałał jak należy. Ósmoklasiści także ten dzień egzaminacyjnych zmagań zakończyli z optymizmem.

Pani Dyrektor Krystyna Janiszewska skierowała do uczniów klasy ósmej specjalne podziękowanie za ich postawę na egzaminie. Uczniowie z pełną dokładności, rozsądkiem i powagą stosowali się do wszystkich rygorów sanitarnych. Młodzież była odświętnie ubrana, doskonale zaopatrzona we wszystkie potrzebne przybory, maseczki, rękawiczki, punktualna i stosowała się do wszystkich poleceń nauczycieli.

Czekamy na wyniki egzaminu, które poznamy – jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej – 31 lipca 2020 roku.

Bożena Wyleżoł

Do góry

19. Konkurs "Nobel na piątkę"

Od chwili, gdy rozpoczęła się nauka zdalna (12 marca 2020 roku) bardzo zmalała liczba wszelkich konkursów, np. gminnych, powiatowych, ponieważ uczniowie musieliby na nie przyjechać, a to – z oczywistych względów – nie było możliwe.

Jednak uczniowie naszej szkoły w czerwcu wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim pod nazwą „Nobel na piątkę”, który został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku. Przeprowadzenie go było możliwe, ponieważ odbył się online.

Jedno z zadań uczniów polegało na napisaniu opowiadania o swoim spotkaniu z jednym z polskich noblistów w dziedzinie literatury. Zatem mogli literacko „wymarzyć” sobie spotkanie z Wisławą Szymborską, Olgą Tokarczuk, Henrykiem Sienkiewiczem, Władysławem Reymontem lub Czesławem Miłoszem. Można było także napisać tekst o tym, co daje ludziom nagroda Nobla, dlaczego i po co jest przyznawana, a także, kto i za co powinien ją otrzymywać.

Właśnie ten drugi temat wybrała Dorota Zimoń z klasy 6a (teraz już 7a), która otrzymała za swoją pracę WYRÓŻNIENIE. Nie gorzej poszło innym uczestnikom z naszej szkoły. Wybrali oni temat pierwszy. Małgosia Słupik z klasy 7a (obecnie 8a) – jako dziennikarka - „spotkała się” z Wisławą Szymborską i jej praca również została doceniona poprzez WYRÓŻNIENIE. Natomiast Jan Gorzawski z klasy 6a (teraz 7a) „zawitał” w pałacyku w Oblęgorku, który należał kiedyś do Henryka Sienkiewicza, a dziś jest w nim muzeum. Tam spotkał nieznajomego, który wiele mu opowiedział o polskim nobliście... Janek za swoją pracę otrzymał I MIEJSCE.

Ogromnie dziękuję uczniom: Dorotce, Małgosi i Jankowi, że podjęli się trudu napisania opowiadania. Mieli na to tylko tydzień, a w tym samym czasie trwało poprawianie ocen. Kochani, bardzo Wam dziękuję i gratuluję. Wiedziałam, że mogę na Was liczyć.

Bożena Wyleżoł

Do góry

17. Podziękowania

Do góry

16. Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającymi się wakacjami zachęcamy, jak co roku, do zapoznania sie z treścią prezentacji przedstawiającej zasady bezpiecznego wypoczynku:

>> Zobacz prezentację

Do góry

15. Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

>> Czytaj całość na stronie MEN

Do góry

14. To już trzy miesiące zdalnej nauki!

Od połowy marca II półrocza roku szkolnego 2019/2020 przeżywamy sytuację, której nikt się nie spodziewał. Mianowicie chodzi o to, że rozpoczęła się i szybko rozpowszechniła epidemia nieznanego wirusa, który naukowcy nazwali Coronawirus (Covid 19). W styczniu br. pierwsze wiadomości o tej chorobie nadchodziły z Chin, a potem bardzo szybko rozpoczęły się zachorowania we Włoszech i zagrożenie rozpowszechniło się na całą Europę i inne kontynenty.

W związku z tym wstrzymano działalność wielu instytucji. Sytuacja ta nie ominęła także szkół, czyli uczniów i nauczycieli. Od 12 marca 2020 r. uczymy się wyłącznie w sposób zdalny. Szkoły, przedszkola i wyższe uczelnie zostały – rozporządzeniem Ministra Zdrowia – zamknięte. Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z 21 – 23 kwietnia na 16 – 18 czerwca. Wstępnie przerwa w nauce miała trwać do 26 kwietnia, ale w tym dniu przedłużono ją o kolejny miesiąc, czyli do 24 maja br., a później znowu ją podtrzymano.

Praca uczniów i nauczycieli toczy się głównie przy komputerze. Bez jakichkolwiek zmian realizujemy podstawę programową, lekcje odbywają się wg dotychczasowego planu, uczniowie otrzymują oceny, piszą sprawdziany i kartkówki, są odpytywani, wykonują zadania.

Korzystamy z e-dziennika oraz wielu platform edukacyjnych i aplikacji komputerowych, takich jak, np.: LibreOffice, Microsoft 365, Google Classroom, e-podręczniki, Padlet, Zoom, Liveworksheets, Gimp, Eduelo i Skype.

Na początku epidemii w kraju został wydany zakaz gromadzenia się, wchodzenia do parków, lasów, zamknięto, np. biblioteki, kościoły, restauracje, hotele, galerie handlowe. W sklepach wprowadzono limit przebywających wewnątrz klientów. Obowiązkowe stało się zasłanianie nosa i ust, czyli noszenie maseczki. Lekarze udzielali głównie teleporad, nie przyjmowali pacjentów w gabinetach. Ze zdwojoną siłą – do chwili obecnej - pracują za to szpitale, ponieważ nadal przybywa zakażonych.

Po kilku tygodniach niektóre obostrzenia zniesiono, np. od 20 kwietnia można już wchodzić do parków i lasów, zostały otwarte galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, ale wszędzie obowiązują specjalne zasady, np. obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk, sprzętów i pomieszczeń. Od 6 maja pozwolono na otwarcie żłobków i przedszkoli, ale niewielu rodziców zdecydowało się na skorzystanie z tej możliwości.

Natomiast od 25 maja były możliwe konsultacje dla ósmoklasistów przed zbliżającym się egzaminem, a od 1 czerwca - dla wszystkich uczniów. Jednak z obawy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków w dalszym ciągu konsultujemy się on-line, ponieważ obecnie najpoważniejsza sytuacja epidemiczna jest właśnie w naszym regionie. Na Górnym Śląsku jest najwięcej zachorowań.

W dniu, kiedy powstaje ten artykuł, tj. 3 czerwca 2020 roku, czyli niemal trzy miesiące po zamknięciu szkół, liczba chorych w Polsce wynosi 24 545. Zmarło 1102 osób, a wyzdrowiało 12 014.

Bożena Wyleżoł

Do góry

13. Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Dokumenty dotyczące egzaminu:

>> Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
>> Przebieg egzaminu ósmoklasisty - wytyczne GIS, MZ, MEN,

Do góry

1. Konsultacje od 1 czerwca

Z dniem 1 czerwca 2020r. jest możliwość konsultacji dla wszystkich uczniów, z wszystkich przedmiotów w szkole. Proszę jednak, ze względu na obecnie panujące zagrożenie epidemiczne, abyście starali się korzystać z konsultacji online po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Ważne dokumenty:

>> Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół dotyczące konsultacji w szkole,
>> Harmonogram dyżurów nauczycieli w szkole (spotkanie w szkole odbędzie się po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniem).

Zostańcie w domu!!!

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

4. Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim UCZNIOM naszej szkoły,
Tym małym i Tym dużym z okazji Dnia Dziecka
życzymy wszystkiego najlepszego,
samych radosnych chwil, dni pełnych słońca i uśmiechu,
dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe.

Życzymy sukcesów oraz rozwoju pasji i talentów.
Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą,
pełną inspirujących wydarzeń.
Życzymy pięknego dnia i dużo zdrowia.
Bardzo za Wami tęsknimy!!!!!!!

W imieniu wszystkich Nauczycieli, Pracowników szkoły
- Krystyna Janiszewska oraz Justyna Wencel

Do góry

5. Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice!

Realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

zawiadamiam o dalszym zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w okresie od 1 do 5 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry

6. Z okazji Dnia Matki...

Kochane Mamy!

Obchodzimy dziś wyjątkowe Święto – Dzień Matki. Dziękujemy Wam, Kochane Mamusie, za to, że kochacie nas nie za coś, ale dlatego, że jesteśmy! Dziękujemy za Wasze uśmiechy, dobre słowa, czułość i troskę o nas. Dziękujemy za Waszą ogromną miłość! My też bardzo Was kochamy! A wyrazem naszej miłości i pamięci o Waszym Święcie są nasze życzenia dla Was! Kochane Mamusie, niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

>> Zobacz prezentację z okazji Dnia Matki

Do góry

10. Przedłużenie okresu zawieszenia pracy szkoły

Szanowni Rodzice!

Informuję, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszej Gminie, przypadki zachorowania na COVID-19 u coraz większej liczby mieszkańców, w tym nauczycieli oraz nieznaczne zainteresowanie rodziców możliwością powrotu dziecka do szkoły/przedszkola, w trosce o zdrowie uczniów, pracowników i ich rodzin przedłużony zostaje okres zawieszenia pracy jednostek oświatowych w naszej Gminie.

Realizując przepisy § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

zawiadamiam o zawieszeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w okresie od 25 do 29 maja 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska

Do góry