Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia - 31 grudnia 2018
Ferie zimowe 11 lutego - 24 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019
Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia 2019
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2018
Wakacje letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania I i II półrocza:
03.09.2018 - 02.02.2019 - I półrocze
04.02.2019 - 21.06.2019 - II półrocze

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja SP w Bełku informuje, że zostały ustalone (w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2018/2019:

Data Dzień tygodnia Święto - dzień ustawowo wolny od pracy
Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydakt.-wych.
14.10.18 niedziela DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych -----
01.11.18 czwartek Wszystkich Świętych 2 listopada (piątek) dzień wolny dla uczniów SP i G
11.11.18 niedziela Narodowe Święto Niepodległości -----
06.01.19 niedziela Święto Trzech Króli -----
10.04.19 środa ----- Egzamin gimn. - część humanist.(dzień wolny dla uczniów SP i G)
11.04.19 czwartek ----- Egzamin gimn. - część mat.-przyr.(dzień wolny dla uczniów SP i G)
12.04.19 piątek ----- Egzamin gimn. - część jęz. (dzień wolny dla uczniów SP i G)
15.04.19 poniedziałek   Egzamin ósmoklasisty - j.polski - dzień wolny dla uczniów SP i G
16.04.19 wtorek   Egzamin ósmoklasisty - matematyka - dzień wolny dla uczniów SP i G
17.04.19 środa   Egzamin ósmoklasisty - j.obcy - dzień wolny dla uczniów SP i G
01.05.19 środa Święto Pracy 02.05.19 (czwartek) - dzień wolny dla uczniów SP i G
03.05.19 piątek Święto Konstytucji
3 Maja
-----
20.06.19 czwartek Boże Ciało -----