Lp. Nazwa spotkania Termin Odpowiedzialni
1 Zebranie organizacyjne:
- wybór "Trójek klasowych"
- przedstawienie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
02.10.2018 (wtorek), godz. 17.00
wychowawcy, nauczyciele
2 Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej październik 2018 wychowawcy klas pierwszych, dyrektor, rodzice
3 Konsultacje dla rodziców, szkolenie dla rodziców klas VIII w sprawie egzaminu po klasie ósmej 24.10.2018 (środa),
godz. 17.00
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
4 Konsultacje indywidualne dla rodziców - Dni Otwarte; Spotkanie z rodzicami klas IIIG w sprawie egzaminu gimnazjalnego 28.11.2018 (środa),
godz. 17.00
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
5 Wigilia dla rodziców 19.12.2018 (środa),
godz. 17.00
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
6 Informacje o przewidywanych ocenach oraz o sytuacji wychowawczej uczniów 04-07.01.2019 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
7 Zebranie podsumowujące
I półrocze
06.02.2019 (środa),
godz. 17.00
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
8 Konsultacje indywidualne dla rodziców - "Dni otwarte".

Spotkanie z rodzicami klas IIIG w sprawie: egzaminu gimnazjalnego, zakończenia roku szk., orientacji zawodowej, zasad rekrutacji do szkół ponadgimn.

Spotkanie z rodzicami klas VIII w sprawie egzaminu po klasie ósmej, zak. roku szk., orientacji zawodowej, zasad rekrutacji do szkół ponadgimn.

20.03.2019 (środa),
godz. 17.00
dyrekor, wychowawcy, nauczyciele
9 Konsultacje indywidualne dla rodziców - dni otwarte, szkolenie dla rodziców 22.05.2019 (środa),
godz. 17.00

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
10 Informacje o przewidywanych ocenach oraz o sytuacji wychowawczej uczniów 24-27.05.2019 dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
11 Przekazanie informacji o ocenach rocznych i końcowych 10-12.06.2019 wychowawcy
12 Spotkanie z rodzicami klas pierwszych SP 05.06.2019 (środa),
godz. 17.00
dyrektor, wychowawcy
13 Zakończenie roku szkolnego
- klas IIIG
- klas VIII
- pozostałych uczniów
17.06.2019 (wtorek)
18.06.2019 (środa)
21.06.2019 (piątek)
dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, Rada Rodziców