Lp. Nauczyciel Nauczany przedmiot, funkcja
1 Krystyna Janiszewska język polski, dyrektor
2 Justyna Wencel matematyka, wicedyrektor
3 Izabela Lipp-Zgryźniak biologia, przyroda, WDŻ
4 Maria Gitner historia, wiedza o społeczeństwie
5 Bożena Wyleżoł język polski
6 Wiesława Wistuba chemia, matematyka
7 Agata Kordanowska-Pisarek język polski
8 Jacek Kondrot wychowanie fizyczne
9 Katarzyna Adamiec-Kurcok język angielski
10 Joanna Krzystała język angielski
11 Mirosława Wyleżoł-Mołdrzyk muzyka, plastyka
12 Alina Dubec wychowanie fizyczne
13 Michalina Gajewska nauczanie zintegrowane
14 Krystyna Janas nauczanie zintegrowane
15 Aleksandra Bukowska-Zgoll nauczanie zintegrowane
16 Katarzyna Bober nauczanie zintegrowane, pedagog
17 s. Auxiliana Małgorzata Macek religia
18 Iwona Bartniczek pedagog
19 Joanna Winkler opiekun świetlicy
20 Henryka Rduch matematyka
21 Dariusz Wesołek informatyka, technika
22 ks. Damian Grelik religia
23 Zbigniew Rybka geografia
24 Rafał Szczepanek biologia, fizyka
25 Anna Honysz-Dobrowolska język niemiecki
26 Agnieszka Cymorek język niemiecki
27 Agnieszka Krzyżowska edukacja dla bezpieczeństwa
28 Maria Tekień przedsiębiorczość
29 Ewa Gajewska język polski, nauczanie zintegrowane
30 Agnieszka Zgoll-Rybka język angielski
31 Anna Gorzawska zajęcia rewalidacyjne
32 Krystyna Falkiewicz zajęcia rewalidacyjne
33 Marcin Gorzawski matematyka
34 Magdalena Buchalik nauczanie zintegrowane, bibliotekarz