Lp. Przedmiot Wymagania edukacyjne
1 Historia 4, 5, 6, 7, 8, 3g
2 Wiedza o Społeczeństwie 3g
3 Fizyka 7, 8, 3g
4 Chemia 7, 8, 3g
5 Matematyka 4, 5, 6, 7, 8, 3g1, 3g2, 3g3
6 Religia 1-3, 4-7
7 Zajęcia komputerowe
Informatyka
4, 5, 6, 7, 8
8 Nauczanie zintegrowane 1, 2, 3cz1, 3cz2
9 Zajęcia techniczne
Technika
4, 5, 6, 3g
10 Język polski 4, 5, 6, 7
11 Język angielski 3, 4, 5, 6cz1, 6cz2, 7, 8, 3g
12 Język niemiecki 7, 8, 3g
13 Wych. fizyczne 4, 5, 6, 7, 8, 3g
14 Geografia  
15 Plastyka  
16 Muzyka 4
17 Przyroda
Biologia
4, 5, 6, 7, 8, 3g