Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bełku

p. Krystyna Janiszewska - dyrektor, nauczyciel języka polskiego

p. Justyna Wencel - wicedyrektor, nauczyciel matematyki