Informujemy, że koszt obiadów we wrześniu wynosi 48,00 zł. Obiady będą wydawane od 10 września (poniedziałek).

  • kwotę proszę wpłacić na konto bankowe i dowód wpłaty dostarczyć do 6 września 2018r. pani intendentce lub wychowawcy świetlicy,
  • uczeń będzie mógł korzystać z obiadów po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty w wyznaczonym terminie,
  • proszę nie zaokrąglać podanych kwot,
  • wymagane jest również rozdzielanie kwot w przypadku rodzeństwa, wystarczy zaznaczyć w opisie rachunku jaka kwota przypada na każde dziecko.
  • wszelkie odliczenia będą podawane uczniom indywidualnie na karteczkach do zeszytu korespondencji, dlatego proszę sprawdzać kwoty do wpłaty.

Płatności dokonujemy na konto bankowe o nr 69 8454 1095 2003 0063 7088 0002. W przypadku rodzeństwa wystarczy zamieścić w opisie rachunku imiona dzieci wraz z kwotami, które przypadają na każde dziecko. W przypadku, gdy chce się korzystać z posiłków w wybrane dni należy podejść do Pani intendent, aby obliczyć wymaganą kwotę.

Ponadto informujemy, że herbata będzie wydawana od 5 września (środa). Opłata za herbatę za 1 półrocze wynosi 7 zł. Listy klas z odpowiednią kwotą należy dostarczyć do 28 września.