Na podstawie art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016. 831 z dnia 11.06.2016r.) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku informuje, iż w ramach poprawy efektywności energetycznej:

- wykonała kompleksową termomodernizację budynku szkoły,
- dokonuje zakupów instalacji  charakteryzujących się  niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
- dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
- dokonała modernizacji kotłowni i instalacji grzewczej,
- dokonuje na bieżąco wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe.