Do 5.09.2019r. (czwartek) będziemy przyjmowali zapisy i wpłaty na obiady szkolne. Już teraz mogą Państwo wpłacać na konto bankowe o nr 69 8454 1095 2003 0063 7088 0002  kwotę na miesiąc wrzesień w wysokości 64,00 zł (kwota ta obejmuje 16 obiadów X 4,00 zł = 64,00 zł). Cena jednego obiadu 4,00 zł. Uczeń będzie mógł korzystać z obiadów po okazaniu dowodu wpłaty do 5 września. Gotowanie obiadów rozpoczynamy od 9.09.2019r. Zapisy przyjmują: wychowawca świetlicy Joanna Winkler i intendent szkoły p. Bożena Ptak.

Do 27.09.2019r. będziemy również przyjmowali wpłaty na herbatę w wysokości 15 zł na cały rok jednorazowo. Proszę wyznaczonych w najbliższym czasie skarbników o zebranie pieniążków do 27 września i przekazanie wpłat wraz z listą chętnych dzieci do intendenta szkoły lub wychowawcy świetlicy. Gotowanie herbaty rozpoczynamy od 4.09.2019r.

Serdecznie zapraszam do korzystania ze stołówki szkolnej.

Pozdrawiam, Joanna Winkler