Odpowiadając na apel Ministra Edukacji Narodowej, bełkowska społeczność uczniowska przyłączyła się do ogłoszonej przez Ministerstwo akcji „ Szkoła pamięta”. Inicjatywa ta została ogłoszona w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ma ona uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.Nie jest to dla nas akcja nowa, gdyż w naszej szkole tradycja kultywowania pamięci historycznej funkcjonuje od dawna. Wpisuje się w nią szereg działań podejmowanych nie tyko w okresie około listopadowym.

W ramach pielęgnowania tradycji związanej z poszanowaniem pamięci o tych, którzy odeszli,   dzieci  i młodzież co roku uczestniczą w apelu z okazji Wszystkich Świętych. Każda klasa wraz z wychowawcą w okolicy 1 listopada udaje się na pobliski cmentarz, aby tam zapalić znicz i pomodlić się nad grobami swoich bliskich. Uczniowie nie zapominają również o zmarłych nauczycielach oraz  Patronie szkoły  spoczywających na tym cmentarzu. Swoje „światełko pamięci” pozostawiają również na grobie nieznanego żołnierza. Wyrazem pamięci o ludziach nam bliskich są kwiaty i znicze składane przez Samorząd Uczniowski na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły: p. Elżbiety Rduch i Jej męża, a zarazem Patrona naszej szkoły – Franciszka Rducha, p. Herberta Gawlika, byłego dyraktora szkoły i p. Haliny  Kotarskiej. Uczniowie składają również kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Katynia. W krzewienie szacunku poprzez zachowanie pamięci o tych, którzy odeszli wpisuje się również zorganizowana w naszej szkole konferencja pt.: „Kościół – cmentarz – nasze dziedzictwo”.

Dla podtrzymania świadomości uczniów o bohaterach naszej wolności wielokrotnie gościliśmy syna naszego Patrona – pana Stanisława Rducha, który w bardzo ciekawy i barwny sposób opowiadał o swoim ojcu – Franciszku, jego postawie pełnej oddania i patriotyzmu zarówno jako nauczyciela, jak i żołnierza. Co roku uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w mszy w intencji porucznika Franciszka Rducha, która jest częścią ważnego dla nas dnia - Święta Szkoły. Organizowana przy tej okazji akademia  ma wyraz symboliczny, gdyż swoją tematyką w przejmujący sposób obejmuje losy żołnierzy  katyńskich.

Tradycją wprowadzoną przez nauczyciela historii stała się wycieczka najstarszych klas szkoły (wcześniej III gimnazjum, teraz VIII SP) do Oświęcimia, gdzie oprócz spotkania się z namacalnymi dowodami zbrodni wojennych uczniowie mogą oddać hołd wszystkim zamordowanym ofiarom wojny. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w żywych lekcjach historii, wyjeżdżając na zajęcia organizowane przez katowicki oddział IPN.

Alina Dubec