Drzewa – cud natury, to nowy projekt ekologiczny w sołectwie Bełk, w który zaangażowała się nasza szkoła. W ramach tego projektu nasi uczniowie uczestniczyli w wykładach poświęconych tematyce drzew i ich roli w środowisku,  w trakcie warsztatów uczyli się rozpoznawania drzew oraz ich prawidłowego sadzenia i pielęgnacji; wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do szkółki drzew i krzewów w Chudowie; wreszcie pomagali w posadzeniu 42 drzew w naszej miejscowości. W obecnej sytuacji klimatycznej ważne jest uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o życie nasze i przyszłych pokoleń.