We wrześniu nasze panie: Izabela Lipp-Zgryźniak - nauczycielka biologii i przyrody i pani Wiesława Wistuba - nauczycielka chemii i matematyki brały udział w warsztatach pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działaja Kluby Młodych Odkrywców (KMO)” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Po zapoznaniu się z misją klubów, ich znaczeniem w rozwoju dzieci i młodzieży oraz możliwością uzyskania wsparcia związanego ze szkoleniami nauczycieli oraz młodzieży podjęto decyzję, że w naszej szkole zostanie powołany również KLUB MŁODEGO ODKRYWCY.

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież  mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Krótko o KMO: Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie, klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów zamiast zaglądać do podręcznika, uczestnicy znajdują odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy. Już teraz na zajęciach rozwijających z biologii i przyrody uczniowie mają możliwość pracy metodą badawczą a działalność Klubu Młodego Odkrywcy pozwoli na dalszy rozwój zarówno prowadzących jak i młodych odkrywców.

Opiekunem KMO w naszej szkole zostanie p. Izabela Lipp- Zgryźniak, osoba wspomagającą pani Wiesława Wistuba. Planuje się rozpoczęcia działalności KMO od stycznia 2020r. W związku z zainicjowaniem działalności Klub Młodego Odkrywcy ogłaszamy konkurs na nazwę naszego klubu! Propozycje nazwy prosimy składać u pani Izabeli Lipp-Zgryźniak.

Izabela Lipp-Zgryźniak