W piątek, 22 listopada w Szkole Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku miało miejsce uroczyste pasowanie na ucznia. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor Krystyny Janiszewskiej, która powitała zaproszonych gości, rodziców, a przede wszystkim uczniów klas pierwszych. Skierowała ona do nich gorące słowa otuchy przed tym ważnym wydarzeniem. Zanim jednak pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności uczniów, zaprezentowali to, czego do tej pory już się nauczyli. Pokazali umiejętności recytatorskie oraz wokalne. 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, poprzez symboliczne dotknięcie lewego ramienia ołówkiem, czemu towarzyszą wypowiadane słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej naszej szkoły". Pasowania na uczniów dokonała Dyrektor Krystyna Janiszewska.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. 

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami pierwszoklasistów z wychowawczynią i Panią Dyrektor, jak i z rodzicami. 

Drogie Pierwszaki!
Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce.
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością! Powodzenia!

Katarzyna Gierlich