Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce–Leszczynach, Fundacja GaSzo oraz KS Decor Bełk po raz kolejny zorganizowali Galę Wolontariusza Roku 2019 Czerwionki-Leszczyn, która odbyła się 5 grudnia 2019 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. W tym roku organizacje, osoby fizyczne oraz instytucje uprawnione do angażowania wolontariuszy mogły im podziękować, nominując do tytułu Wolontariusza Roku 2019. W Gali uczestniczył również Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Sarkandra w Bełku - Konrad Opitek nominowany przez Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku do miana DARCZYŃCA ROKU 2019.

Ksiądz Proboszcz w sposób stały i bezinteresowny wspiera społeczność Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku zarówno w działaniach statutowych i dodatkowych. Jest on autorytetem, mentorem, doradcą dla uczniów w wielu sprawach. Ksiądz Proboszcz m.in. współuczestniczy w organizacji różnego typu uroczystościach, promuje wśród dzieci i młodzieży pasje sportowe i turystyczne, dodatkowo zainicjował działania dotyczące zgłaszania uczniów do otrzymywania stypendium im. ks. Emila Szramka.

Dziękując Księdzu za dotychczasowe wsparcie i współpracę, GRATULUJEMY!!!