Wielopokoleniowa rodzina spotyka się przy wigilijnym stole, dziadkowie, rodzice i  dzieci dzielą się opłatkiem, składają życzenia, a najmłodsi niecierpliwie wyglądają pierwszej gwiazdki – to sceny tak dobrze znane z każdego domu, tworzące jedyny w roku, wyjątkowy nastrój świąt Bożego Narodzenia.

W taki właśnie sposób rozpoczęli swój jasełkowy występ uczniowie naszej szkoły, który odbył się 17 grudnia br. w sali Centrum Kulturalno – Edukacyjnego w Czerwionce. Widownię po brzegi zapełnili rodzice naszych uczniów, rodzeństwo, dziadkowie, a czasem tez pradziadkowie i inni bliscy, członkowie rodzin, przyjaciele.

Wszystkich gości powitały Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Por. Franciszka Rducha w Bełku pani Krystyna Janiszewska oraz Wicedyrektor pani Justyna Wencel.

W ten wyjątkowy wieczór zaszczycili nas także swoją obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny pan Wiesław Janiszewski, zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny pan Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Społecznych pani Aleksandra Chudzik, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Bernard Strzoda, Proboszcz Parafii Belk ks. Konrad Opitek, wikary Parafii Bełk ks. Cezariusz Wala, Siostry Służebniczki bełkowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny – siostra przełożona Teresa Wodniok, siostra Archangela i siostra Bernarda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce – Leszczynach pani Mariola Czajkowska, sołtys Bełku i radna Rady Miejskiej pani Jolanta Szejka, radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Oświaty pani Stefania Szyp, dyrektor Przedszkola w Bełku pani Stefania Baluch, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku pani Krystyna Gawlik, była naczelnik Wydziału Edukacji pani Krystyna Sosna, prezes Klubu Emerytów i Rencistów pani Aurelia Kowol, szef Klubu Sportowego DECOR Bełk pan Adam Teper, przedstawiciele firm, które obsługują bełkowską szkołę pan Marek Skrobek, pan Grzegorz Los, pan Andrzej Faber, rodzice działający w trójkach klasowych z przewodniczącą Rady Rodziców panią Eweliną Korus na czele.

Przy wigilijnym stole wszystko już gotowe zatem babcia może rozpocząć swoją opowieść, której tak bardzo domagają się wnuczęta. To opowieść o cudzie, który wydarzył się ponad dwa tysiące lat temu, lecz trwa nadal w sercu każdego człowieka, który jest gotów go przyjąć. Wraz z toczącą się opowieścią oglądamy zatem wzruszający moment Zwiastowania radosnej nowiny skromnej dziewczynie z Nazaretu, przeżywamy wraz z wykonawcami trud wędrówki Maryi i Józefa do Betlejem, po rozporządzeniu cezara o spisie ludności, jesteśmy świadkami odrzucania Świętej Rodziny, gdy zabrakło dla Niej miejsca w gospodzie. Porusza chwila narodzin Zbawiciela Świata w małej stajence, na sianie, w żłobie, pośród zwierząt.

W opowiadaniu babci nie mogło zabraknąć także okrutnego Heroda, trzech królów, których prowadziła do Bożego Dzieciątka gwiazda, ale też anioł wskazał im drogę, by już nie wracali tą samą drogą, która prowadziła do Heroda. Pojawili się także pomocni i życzliwi pastuszkowie, którzy pierwsi złożyli dary w stajence. Na końcu Boże Dzieciątko odwiedziły również pory roku wraz ze swoimi atrybutami: kwiatkami, listeczkami, owocami, płatkami śniegu i zwierzątkami... W te role najpiękniej wcielili się najmłodsi uczniowie – z klas I-III przygotowane przez wychowawczynie: panią Katarzynę Bober, panią Katarzynę Gierlich, panią Magdalenę Buchalik, panią Krystynę Janas, panią Ewę Salamon i panią Agnieszkę Zgoll-Rybkę. Zachwycające stroje do występu przygotowali rodzice młodych aktorów.

Po przepięknym występie dzieci i młodzieży nie mogło zabraknąć życzeń. Złożyła je wszystkim zebranym Dyrektor pani Krystyna Janiszewska, słowami wiersza Jana Twardowskiego pt. „Modlitwa”: „Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by nam się wszystko rozplątało: węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, a własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki (...)”. Goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Pani Dyrektor podziękowała też uczniom, nauczycielom: pani Mirosławie Wyleżoł-Mołdrzyk, pani Bożenie Wyleżoł, pani Agacie Kordanowskiej-Pisarek, pani Agnieszce Zgoll-Rybce, muzykom: pani Celinie Cebuli, pani Annie Papiernik, pani Karolinie Lustig, panu Mariuszowi Bieniek i panu Jakubowi Langrzyk, pracownikom technicznym CKE, wychowawcom, pracownikom obsługi i administracji i Państwu Iwonie i Tadeuszowi Profaskom. „Czasem to, co najpiękniejsze, czeka tuż za progiem – w oczach bliskiej osoby, w sercu pełnym życzliwości. Niech Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020 przyniosą Wam szczęście i pomyślność”.

Młodzi artyści naszej szkoły, którzy wzięli udział w przedstawieniu to: Marta Wencel – jako Maryja (i solistka), Szymon Jedziniak – Józef, Zuzanna Orszulik – babcia, Paweł Kurpas – dziadek, Hanna Anioł – mama, Kamil Drapacz – tata, Zofia Kaczmarczyk, Emilia Owczorz, Emilia Stępień – wnuczki, Igor Zych, Tomasz Kosma, Michał Majdzik – trzej Królowie, Jan Gorzawski – Herod, Maciej Kurcok – arcykapłan (oraz solista), Joanna Zgryźniak – dworzanin, Jakub Rybka, Paweł Mikołajewicz, Szymon Grolik, Dominik Kachel, Adrian Szymura, Stanisław Szejka, Wojciech Zgryźniak– pastuszkowie, Kamila Szopa – pastuszek wskazujący drogę do stajenki, Hanna Romaniuk, Dominika Marcisz – gospodynie, Piotr Hudek – gospodarz, Franciszek Chudzik – żołnierz, Krzysztof Sadło – przekazujący rozkaz cezara, a także: Zofia Kurcok - Wiosna, Maja Filuś – Lato, Julia Waclik – Jesień, Martyna Pisarek - Zima, Martyna Świerczok, Hanna Zdziebło, Wiktoria Sitko, Michalina Holeczki, Klaudia Rarata, Mateusz Leszczyński, Zofia Papiernik, Paulina Słupik, Małgorzata Witkowska, Wiktoria Grajcarek, Tymoteusz Rosa, Paweł Sikora, Maja Stokłosa, Julia Wołodkowicz, Lena Bienek, Oskar Krymarys, Martyna Kubasa, Martyna Mikołajewicz, Iwona Owczorz, Karol Profaska, Angelika Wicher, Sonia Wrona, Laura Drapacz, Karol Dziewior, Estera Sokalska, Julia Bieniasz, Magdalena Grądek, Eliza Lasia, Jan Szpyra, Oliwia Balcerek,, Szymon Honysz, Krzysztof Leszczyński, Nadia Teper, Edyta Warzecha, Agata Grajcarek, Jan Kowol, Bartosz Majdzik, Amelia Palenga,  Adrian Kubasa, Victoria Nikel, Nikola Słupik, Zuzana Bartoń, Weronika Pala, Zuzanna Witkowska, Mikołaj Wojnarowski,  Barbara Cebula, Marta Cebula, Miriam Draga, Karolina Rajtar oraz chórzyści.

Bożena Wyleżoł