W piękny sobotni poranek, w przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości grupa uczniów wraz z opiekunami: p. Izabelą Lipp-Zgryźniak i p. Zbigniewem Rybką spotkała się w celu pokonania wspólnie 100 km dla Niepodległej. Wspólny marsz do miejsca pamięci narodowej to działanie, które zostało zaplanowane w ramach szkolnych obchodów Roku dla Niepodległej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Trasa marszu biegła od szkoły poprzez podnóże Ramży do Jaśkowic, a dokładnie do lasu Pasterniok, ku pomnikowi - mogile rozstrzelanych przez Niemców w roku 1939 mieszkańców.

Na miejscu przy Pomniku Poległych p. Zbigniew Rybka przybliżył historię związaną z tym miejscem. Jak podają źródła po zajęciu Orzesza, już dnia 01.09.1939 roku Niemcy przystąpili do tzw. „czystki”, polegającej na wyłapaniu różnie nazywanych: „niebezpiecznych dla Rzeszy”, czy „przywódcach Polaków”, zamieszkałych w Orzeszu, najczęściej byli to miejscowi działacze społeczni oraz nauczyciele. 4 września 1939 roku, wyprowadzono ich do pobliskiego lasu zwanego przez mieszkańców „Pasterniokiem” i zgładzono.

Pamięć poległych uczczono minutą ciszy, następnie uczniowie złożyli znicze. Miejsce i czas napawał wszystkich zadumą. Zadanie wykonane! 100 km przeszliśmy po 5 km i 880 metrach! W drodze powrotnej, na Ramży niedaleko radaru meteorologicznego uczniowie mieli okazję zobaczyć głazy narzutowe tzw. eratyki oraz ogromny lej pozostały po wydobyciu węgla kamiennego na tym terenie. 

Trasa całej wyprawy liczyła prawie 12 km. Wyśmienita pogoda i krajobrazy pozwoliły na liczne obserwacje przyrodnicze, które uczniowie dokumentowali i obiecali zaprezentować całej społeczności szkolnej.

Izabela Lipp-Zgryźniak