W piątek 16 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów. Tego dnia od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej - wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klas pierwszych wypadło jak najbardziej uroczyście.

Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie klasy Ia, Ib oraz Ic wraz z wychowawcami: panią Magdaleną Buchalik, panią Michaliną Gajewską oraz panią Ewą Gajewską udali się na salę gimnastyczną, gdzie czekali rodzice, dziadkowie, pani dyrektor oraz zaproszeni goście: ks. Konrad Opitek – proboszcz parafii pw. św. Jana Sarkandra w Bełku, ks. Damian Grelik – wikary bełkowskiej parafii,  pani Jolanta Szejka – sołtys Bełku, pani Joanna Forajter – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku, pani Stefania Baluch - dyrektor Przedszkola w Bełku, pani Gabriela Grochla - dyrektor Przedszkola nr 10 w Czerwionce - Leszczynach oraz pani Krystyna Falkiewicz - logopeda.

Uroczystość  rozpoczęła się od  odśpiewania hymnu narodowego, a następnie przemówienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku - pani Krystyny Janiszewskiej, w którym najpierw powitała gorąco zaproszonych gości, rodziców, wychowawców, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych, a następnie podziękowała rodzicom, wychowawcom oraz uczniom za przygotowanie tego uroczystego dnia. Pani dyrektor odczytała również życzenia zredagowane przez uczniów starszych klas dla naszych najmłodszych wychowanków, a także skłoniła do refleksji nad tym nowym etapem życia.

Część artystyczna rozpoczęła się słowami uczennicy klasy VII, która podkreśliła, iż rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono na spotkanie ze szkołą, z nowymi kolegami i ciekawymi przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają Ojczyznę, symbole narodowe. Uroczystość pasowania jest niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Dziecko wtedy ma okazję wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami.

Następnie z udziałem uczniów klasy VII oraz IV dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach pierwszoklasiści błysnęli talentem. Znajomość odpowiedzi na zagadki, pięknie zaśpiewane piosenki oraz  recytacja wierszy były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej. Gromkie brawa publiczności również świadczyły o tym, że uczniowie przygotowali się na przysłowiową piątkę. Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez panią dyrektor Krystynę Janiszewską, a z rąk wychowawców uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Następnie przed Sztandarem Szkoły nasi wychowankowie ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, kochać Ojczyznę,  a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, pięknie prezentowały się w stroju galowym oraz uczniowskich biretach.

Po zakończeniu ślubowania głos zabrali goście - pani Jolanta Szejka, pani Stefania Baluch oraz pani Gabriela Grochla - złożyły pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzyły wielu sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Swoje słowo do uczniów skierował również ks. proboszcz, który podkreślił, iż ten rok jest dla nich szczególny nie tylko z powodu rozpoczęcia nauki w szkole, ale również dlatego, iż w tym roku przypada czterdziesta rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

Każdy pierwszak otrzymał upominki od gości. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne, po czym dzieci udały się na poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego ucznia. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali pierwszoklasiści, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne. Uroczystość przygotowali uczniowie klas Ia, Ib oraz Ic wraz z wychowawcami: panią Magdaleną Buchalik, panią Michaliną Gajewską oraz panią Ewą Gajewską. Dekorację stworzyła pani Mirosława Wyleżoł-Mołdrzyk, która również czuwała nad oprawą muzyczną uroczystości. Nakrycie stołów oraz poczęstunek przygotowali rodzice naszych pierwszoklasistów, za co serdecznie dziękujemy.

Ewa Gajewska