Informacje dotyczące rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w dniach 6-8 marca 2019r. w kościele parafialnym w Bełku.

1. Zbiórka uczniów 15 minut wcześniej w szkole. Deklaracje udziału lub zwolnienia z rekolekcji składamy u wychowawców. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie razem z nauczycielami  wracają do szkoły, skąd udadzą się do domu. Na pisemną i wcześniejszą zgodę rodziców (złożoną u wychowawcy), uczniowie mogą przybyć bezpośrednio do kościoła i bezpośrednio z kościoła wrócić do domu.
 
2. Obiadów w czasie rekolekcji nie gotujemy.            

3. Zapewniona będzie opieka w świetlicy dla uczniów, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach. Ponadto świetlica będzie funkcjonować dla zadeklarowanych uczniów. Proszę zapewnić uczniom korzystających ze świetlicy drugie śniadanie.

4. Odjazd autobusu z Palowic:
Środa - godz. 7.30 z pierwszego przystanku pod szkołę
Czwartek - godz. 8.45 z pierwszego przystanku pod szkołę (o godz. 9.15 – wyjazd klas 3 gimnazjum i klas 8 SP do Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach na tzw. „dni otwarte”. Powrót z Czerwionki prosto do kościoła na rekolekcje)
Piątek - godz.  8.00 z pierwszego przystanku pod szkołę

5. Odjazd autobusu do Palowic:
Środa - godz. 9.30 spod szkoły
Czwartek - godz. 12.30 spod szkoły
Piątek - godz. 9.45 spod szkoły

>>> Harmonogram rekolekcji <<<