Zapraszam na konsultacje dla Rodziców w ramach "Dni otwartych", które odbędą się w naszej szkole 27 marca 2019r. w godz. od 17.00 do 18.30.

Rodziców uczniów klas 8abSP i 3abG zapraszam 27 marca 2019r. na godz. 17.00 na salę gimnastyczną. Zostanie omówiony przebieg egzaminu po klasie ósmej oraz przebieg egzaminu gimnazjalnego. Ponadto wrócimy jeszcze do tematu rekrutacji.

Z poważaniem
Krystyna Janiszewska