Ze względu na strajk nauczycieli, który ma się rozpocząć dnia 8 kwietnia 2019r. zwracam się do Wszystkich Rodziców z ogromną prośbą, aby pozostawili w tych dniach uczniów w domu.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy Wy Rodzice nie jesteście w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom, my postaramy się w szkole tę opiekę zorganizować. Uczniowie, którzy będą przychodzić do szkoły w tych dniach, będą mieć tyle lekcji, ile zakłada ich plan zajęć w danym dniu. Świetlica będzie pracować od 7.00 do 16.00.

Proszę, aby uczniowie, którzy przyjdą do szkoły zabrali więcej jedzenia, kuchnia będzie gotować tylko herbatę.

Dla uczniów klas III gimnazjum i 8 SP w dniach 8 i 9 kwietnia w godz. od 8.00-13.30 zorganizujemy lekcje powtórzeniowe z języka polskiego, historii, matematyki, chemii i biologii.

W dniach 10, 11 i 12 kwietnia odbywać się będzie w naszej szkole egzamin gimnazjalny, zaś 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty. Mimo strajku egzaminy na pewno się odbędą. W tych dniach pozostali uczniowie mają dni wolne od nauki. W czasie egzaminów opieka w świetlicy jest również bardzo utrudniona – tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Rodzice nie mogą w żaden sposób zapewnić dziecku opieki - my tę opiekę zorganizujemy również w godz. od 7.00 do 16.00.

Proszę o wielką wyrozumiałość. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów jeszcze raz bardzo proszę o pozostawienie ich w domu. O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.

Krystyna Janiszewska, dyrektor SP Bełk